• sahypa-01
  • sahypa-02

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz Hytaýyň ingingdao şäherinde ýerleşýän zawod we saýlamak we baryp görmek üçin giňişleýin sergi zaly bar.

MOQ näme?Kiçijik sargyt kabul edip bilersiňizmi?

MOQ 600pcs we kiçi sargydyňyzy kabul edip bileris, ýöne belli ýagdaýlara bagly.

Nusgalaryň we köpçülikleýin sargytlaryň gowşurylyş wagty näçe wagt?

Nusgalary gowşurmak wagtymyz adatça iki hepdäniň içinde bolýar we köp mukdarda sargytlar goýumy alandan 60 gün soň bolýar.

Töleg möhletiňiz näçe?

Töleg möhletimiz öňünden T / T 30%, B / L nusgasy bilen galyndy.