• sahypa-01
 • sahypa-02

Daşky stol çyrasy

 • QRF gyzgyn satuw Açyk demir demir gün çyrasy

  QRF gyzgyn satuw Açyk demir demir gün çyrasy

  Metal kapasanyň stol çyrasy - stol çyralary önümiň deformasiýa ýa-da zeper ýetmezligini üpjün etmek üçin ýokary hilli metaldan ýasalýar.Boýagyň gaçmazlygy üçin demir ýüzü seresaplylyk bilen işlenýär.Özboluşly ýagty kölegäniň täsiri, stol çyrasynyň hakyky gözüňi özüne çekiji bolmagydyr.
  Gün bilen işleýän stol çyrasy - stol çyrasy gaty ykjam we burçlarda ýa-da elektrik ýok ýerlerde yşyklandyryp bilýär.Bizar ediji kabeller ýok!Easyeňil götermek üçin simsiz dizaýn.Elektrik togy kesilen ýagdaýynda gyssagly yşyk hökmünde ulanylyp bilner.

 • Gyzgyn satuw, üýtgeşik dizaýn QRF demir çyrasy

  Gyzgyn satuw, üýtgeşik dizaýn QRF demir çyrasy

  Bu 24CM beýik gara nepis metal çyra, öýüňize, eýwanyňyza ýa-da eýwanyňyza ýönekeý, ýöne gyzdyryjy täsir eder.Her çyrada işleýän batareýa bilen işleýän lampa.Theokarsynda asylmagyny isleseňiz ýa-da islendik tekiz ýere ýerleşdirip bilersiňiz, berk demir simli tutawaç.Goşulmadyk 3 AAA batareýasyny talap edýär.Amatly 6 sagat taýmer görkezmek.

 • QRF gyzgyn satuw Aýna örtükli täsin dizaýn demir çyrasy

  QRF gyzgyn satuw Aýna örtükli täsin dizaýn demir çyrasy

  Janköýer nagşy çarçuwasy, köne dünýä jadysyny döredýär - Gözelligiň we amalylygyň ajaýyp nikasy bilen islendik giňişlige ajaýyp täsir galdyrýar - Stollar, barlar, eýwanlar, eýwanlar üçin gözüňi özüne çekiji;gije-gündiz ajaýyp ýapyk we açyk bezeg.
  Daş-töwereginde götermek üçin amatly - Bu çyra, rustiki, plýa beach, deňiz, kenarýaka ýa-da ferma jaýy ýaly köp dürli stil we mowzuklar üçin ajaýyp öý bezegi ýa-da merkezi bolýar.

 • QRF gyzgyn satuw bal küýzesi, taýmer funksiýasy bilen açyk planşet çyrasy

  QRF gyzgyn satuw bal küýzesi, taýmer funksiýasy bilen açyk planşet çyrasy

  Bu ajaýyp LED yşyklar bilen bezegiňize gyzykly we özüne çekiji goşuň.Bezemek üçin ajaýyp - olary diwara, penjiräniň ýa-da suratyň üstünde, gapyda, agaçda ýa-da balkonda aňsatlyk bilen asyp bolýar!Awto taýmer funksiýasyny goşmak bilen.Toýlary, oturylyşyklary ýa-da başga bir açyk çäräni bezemek üçin ajaýyp.

 • QRF Saýlamak üçin açyk satuw çeýe dizaýny

  QRF Saýlamak üçin açyk satuw çeýe dizaýny

  Dürli stillere laýyk bolup bilýän durmuş sahnalarynyň köpüsinde has ýokary dizaýn stili ulanylyp bilner.Programma sahnasy - köpçülik ýerlerinde, seýilgähde, köçede we ş.m.

  Açyk planşet çyrasy, bezeg tagamy we amatly hyzmaty bilen meşgullanýan müşderiler bilen has köp meşhur.Dizaýn, islendik adam tarapyndan göterilmegini we işlemegini aňsatlaşdyrýar.Dizaýnymyz, bazaryň umumy seslenmesine esaslanýan amaly we özüne çekiji.