• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw Açyk demir demir gün çyrasy

Gysga düşündiriş:

Metal kafesstol çyrasy- stol çyralary önümiň deformasiýa ýa-da zeper ýetmezligini üpjün etmek üçin ýokary hilli metaldan ýasalýar.Boýagyň gaçmazlygy üçin demir ýüzü seresaplylyk bilen işlenýär.Özboluşly ýagty kölegäniň täsiri, stol çyrasynyň hakyky gözüňi özüne çekiji bolmagydyr.
Gün bilen işleýän stol çyrasy - stol çyrasy gaty ykjam we burçlarda ýa-da elektrik ýok ýerlerde yşyklandyryp bilýär.Bizar ediji kabeller ýok!Easyeňil götermek üçin simsiz dizaýn.Elektrik togy kesilen ýagdaýynda gyssagly yşyk hökmünde ulanylyp bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Aýna çarçuwaly waza, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň köpüsinde meşhur.

6-1
6-2
6-3
6-6
6-5
6-4

Haryt maglumatlary


Material: LED yşyklar, metal

Marka: Realfortune (QRF)

Ölçegi :

Reňk: Gara

MOQ: 700PCS

Gaplamak we eltip bermek

Jemi agramy: 12kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Metal kapasanyň stol çyrasy - stol çyralary önümiň deformasiýa ýa-da zeper ýetmezligini üpjün etmek üçin ýokary hilli metaldan ýasalýar.Boýagyň gaçmazlygy üçin demir ýüzü seresaplylyk bilen işlenýär.Özboluşly ýagty kölegäniň täsiri, stol çyrasynyň hakyky gözüňi özüne çekiji bolmagydyr.
Gün bilen işleýän stol çyrasy - stol çyrasy gaty ykjam we burçlarda ýa-da elektrik ýok ýerlerde yşyklandyryp bilýär.Bizar ediji kabeller ýok!Easyeňil götermek üçin simsiz dizaýn.Elektrik togy kesilen ýagdaýynda gyssagly yşyk hökmünde ulanylyp bilner.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň