• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw Aýna örtükli üýtgeşik dizaýn demir çyrasy

Gysga düşündiriş:

Janköýer nagşy çarçuwasy, köne dünýä jadysyny döredýär - Gözelligiň we amalylygyň ajaýyp nikasy bilen islendik giňişlige ajaýyp täsir galdyrýar - Stollar, barlar, eýwanlar, eýwanlar üçin gözüňi özüne çekiji;gije-gündiz ajaýyp ýapyk we açyk bezeg.
Daşamak üçin amatly - Bularçyrarustiki, plýa beach, deňiz, kenarýaka ýa-da ferma jaýy ýaly köp dürli stil we mowzuklar üçin ajaýyp öý bezegi aksentini ýa-da merkezi ýasamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri ösdürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.Aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bilýäris.Dünýäniň hemme ýerine ýokary hilli önümleri eksport edýäris.Daşary ýurtly müşderileriň arasynda gowy abraý sebäpli “Realfortune” her ýyl söwda dolanyşygynda uly ösüş gazandy.
Müşderini kanagatlandyrmak biziň maksadymyz.Her bir müşderi öz hasabynyň ýerine ýetirijisi bilen bellenýär we müşderilerimiz tarapyndan ýokary baha berilýän şahsy çemeleşmä uly ähmiýet berýäris.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.

rge
indeks-01

Arza

Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar.Daşky yşyk lampasybezeg tagam durmuşyny yzarlaýan müşderileriň sany köpelýär.

1-5
1-4
1-3
1-2
1-1
1

Haryt maglumatlary

SKU: QRF-LED22SV1818CTX1, QRF-LED22SV1822CTX1

Material: LED yşyklar, metal, aýna

Marka: Realfortune (QRF)

Ölçegi : W 17.5CM, D 17.5CM, H 27.5CM ýa-da W 18CM, D 18CM, H 32.5CM

Reňk: Gara

MOQ: 700PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:
QRF-LED22SV1818CTX1, 58 * 39 * 60 sm (12 sany / karton)
QRF-LED22SV1822CTX1, 60 * 40 * 35.5 sm (6 sany / karton)

Jemi agramy: 12kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Janköýer nagşy çarçuwasy, köne dünýä jadysyny döredýär - Gözelligiň we amalylygyň ajaýyp nikasy bilen islendik giňişlige ajaýyp täsir galdyrýar - Stollar, barlar, eýwanlar, eýwanlar üçin gözüňi özüne çekiji;gije-gündiz ajaýyp ýapyk we açyk bezeg.
Daş-töwereginde götermek üçin amatly - Bu çyra, rustiki, plýa beach, deňiz, kenarýaka ýa-da ferma jaýy ýaly köp dürli stil we mowzuklar üçin ajaýyp öý bezegi ýa-da merkezi bolýar.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň