• sahypa-01
  • sahypa-02

Expo News

  • Yzyna serediň we sergilerimize öňe serediň

    Yzyna serediň we sergilerimize öňe serediň

    “Realfortune” dünýädäki täsirimizi giňeltmek we yzygiderli müşderilerimiz bilen duşuşmak üçin meşhur sergilere gatnaşýar.Hytaýda, ABŞ-da, Europeewropada dürli ugurlar ýarmarkalaryna gatnaşýarys.Geçen döwürde, 13 ýyldan gowrak wagt bäri her ýyl bahar we güýz döwürleri bilen Kanton ýarmarkasyna gatnaşdyk ....
    Koprak oka