• sahypa-01
 • sahypa-02

Kompaniýa habarlary

 • Iň owadan işçilere salam Li

  Iň owadan işçilere salam Li

  Gorki bir gezek: "Zähmet dünýädäki ähli şatlygyň we ähli gowy zatlaryň çeşmesidir" -diýdi.Zähmet iň owadan we gözellik dünýädäki ähli işçilere degişlidir.Rýuçeniň her künjeginde "bitewilige, jogapkärçilige, ente ..." ygrarlymy?
  Koprak oka
 • “Realfortune” 2022-nji ýyl baýramçylygy

  “Realfortune” 2022-nji ýyl baýramçylygy

  2022-nji ýylda “QINGDAO REALFORTUNE HOME DIZAYN & CREATION CO., LTD” 18-nji ýyly geçdi.Tolkunlar azalýar we akýar, ýyllar geçýär, 2022-nji ýylda, tolkunyň ýokarlanmagy we ýyllaryň geçmegi bilen kynçylyklary ýeňip geçeris.Her gün irden we agşam, ýagyş ...
  Koprak oka
 • Maksadymyz we toparymyz, “Realfortune” hoş geldiňiz

  Maksadymyz we toparymyz, “Realfortune” hoş geldiňiz

  “Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd” 2005-nji ýylda guruldy we biz dizaýna gönükdirilen öý önümlerini öndürijidiris, adaty aýna waza, aýna ýel çyrasy, şem saklaýjydan häzirki zaman bezegli LED lampa çyrasyna çenli dürli önümleri öndürýäris. ..
  Koprak oka
 • Durmuşyňyzdan lezzet alyň we bezäň!

  Durmuşyňyzdan lezzet alyň we bezäň!

  “Realfortune” her bir müşderä gönüden-göni satyp başlamaga taýyn.“Realfortune” bilen tanyş däl bolsaňyz, bu makala sizi dükanymyz we önümlerimiz bilen tanyşdyrar.O bilen owadan duşuşyp bilersiňiz diýip umyt edýäris ...
  Koprak oka