• sahypa-01
  • sahypa-02

Gyzgyn satuw täsin dizaýn QRF demir çyrasy, taýmer funksiýasy bilen

Gysga düşündiriş:

Bu 24CM beýik gara nepis metal çyra, öýüňize, eýwanyňyza ýa-da eýwanyňyza ýönekeý, ýöne gyzdyryjy täsir eder.Her çyrada işleýän batareýa bilen işleýän lampa.Theokarsynda asylmagyny isleseňiz ýa-da islendik tekiz ýere ýerleşdirip bilersiňiz, berk demir simli tutawaç.Goşulmadyk 3 AAA batareýasyny talap edýär.Amatly 6 sagat taýmer görkezmek.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri ösdürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.Aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bilýäris.Dünýäniň hemme ýerine ýokary hilli önümleri eksport edýäris.Daşary ýurtly müşderileriň arasynda gowy abraý sebäpli “Realfortune” her ýyl söwda dolanyşygynda uly ösüş gazandy.
Müşderini kanagatlandyrmak biziň maksadymyz.Her bir müşderi öz hasabynyň ýerine ýetirijisi bilen bellenýär we müşderilerimiz tarapyndan ýokary baha berilýän şahsy çemeleşmä uly ähmiýet berýäris.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.

rge
indeks-01

Arza

Programma sahnasy - ýaşaýyş jaýy, söwda merkezleri, supermarketler, söwda merkezleri we ş.m. ýaly öý bezeginde giňden ulanylýar.

铁线
1224 铁线 (13)
1224 铁线 (5)
1224 铁线 (11)
1224 铁线 (10)
1224 铁线 (2)

Haryt maglumatlary

SKU: QRF-LED22STX1224

Material: LED yşyklar, metal

Marka: Realfortune (QRF)

Ölçegi : W 12CM, D 12CM, H 24CM

Reňk: Gara

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi: QRF-LED22STX1224, 50.2 * 37,9 * 26 sm (12 sany / karton)

Jemi agramy: takmynan 12 kg / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň islegine görä deňiz, howa, ekspress arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Daşarky bezeg - Muny goşuňçyrabaýramçylyga degmek üçin eýwanyň basgançaklaryna, mantellerine we penjirelerine.Bu dynç alyş möwsüminde ýollaryňyzy we girelgeleriňizi alawsyz LED çyralarymyz bilen ýagtylandyryň.Nahar oturylyşygy, ýatylýan otag, açyk howly ýa-da aşhana üçin bezeg üçin möwsümleýin bezeg üçin amatly.Howly, ýol, ulag ýoly, tekje, stol, bar, surat stendleri, eýwan, eýwan we ş.m. üçin amatly hemişe üýtgeýän tendensiýalar bilenem ýyl-ýyldan ulanyň.Warmyly lampa öýüňize köşeşdiriji öwüşgin we sazlaşykly atmosfera döreder.Diňe ýyly çyrany ýakyň we asuda günden lezzet alyň.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.Şonuň üçin “Realfortune” -ni yzygiderli üpjün ediji hökmünde saýlamak akylly karar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň