• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF Wagt satuwy bilen açyk küýzäni açyk planşet çyrasy

Gysga düşündiriş:

Oorapyk bezeg çyrasymetal altyn we gara demir bezegleriň ajaýyp kombinasiýasy bilen, bankanyň ýokarsy tutawaçly, içindäki ýyly gurşun lampasy, bezemek üçin ajaýyp.

Olary diwara / penjire / gapyda, agaçda ýa-da balkonda aňsatlyk bilen asyp bolýar, nirede goýjak bolsaňyzam gaty gowy!Awto taýmer funksiýasyny goşmak bilen.

Toýlary, oturylyşyklary ýa-da başga bir açyk çäräni bezemek üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” 2005-nji ýylda guruldy we biz dizaýna gönükdirilen öý önümlerini öndüriji, adaty aýna waza, aýna ýel çyrasy, şem saklaýjydan häzirki zaman bezegli LED lampa çyrasyna çenli dürli önümleri öndürýäris. dizaýnlary.

rge
indeks-01

Arza

Dürli stillere laýyk bolup bilýän durmuş sahnalarynyň köpüsinde has ýokary dizaýn stili ulanylyp bilner.Programma sahnasy - köpçülik ýerlerinde, seýilgähde, köçelerde we ş.m. giňden ulanylýar Açyk planşet çyrasy, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň köpüsinde meşhur.

Gyzgyn satuw Bal küýzesi, taýmer funksiýasy bilen açyk planşet çyrasy (3)
Gyzgyn satuw Bal küýzesi, taýmer funksiýasy bilen açyk planşet çyrasy (4)
Gyzgyn satuw Bal küýzesi, taýmer funksiýasy bilen açyk planşet çyrasy (5)
Gyzgyn satuw Bal küýzesi, taýmer funksiýasy bilen açyk planşet çyrasy (1)
Gyzgyn satuw Bal gazanyň daşky planşet çyrasy, taýmer funksiýasy (6)
Gyzgyn satuw Bal küýzesi, taýmer funksiýasy bilen açyk planşet çyrasy (2)

Haryt maglumatlary

SKU: QRF111117

Material: Aýna, demir, yşyk çyralary

Suw geçirmeýän dereje: IP20

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 11CM, D 11CM, H 16.5CM

Reňk: Arassa, sary ýa-da başga reňkler düzülip bilner

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ululygy: 46.2 * 34,9 * 35,8 sm (24 sany / karton)

Jemi agramy: takmynan 20 kg / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Bu ajaýyp LED yşyklar bilen bezegiňize gyzykly we özüne çekiji goşuň.Bezemek üçin ajaýyp - olary diwara, penjiräniň ýa-da suratyň üstünde, gapyda, agaçda ýa-da balkonda aňsatlyk bilen asyp bolýar!Awto taýmer funksiýasyny goşmak bilen.Toýlary, oturylyşyklary ýa-da başga bir açyk çäräni bezemek üçin ajaýyp.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.Elbetde, satuw dolandyryjylarymyz size aýratyn hyzmat etmek we amatly görnüşleri saýlamaga kömek etmek üçin baý tejribä eýedirler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň