• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF Ro Christmasdestwo ses şem eýeleri, Stol merkezleri üçin ajaýyp Täze ýyl toý dabarasy kamin bezegi

Gysga düşündiriş:

Keýik nagşy bilen reňkli Ro Christmasdestwo şem eýesi.

Ro Christmasdestwo bezegi şem eýesi, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň sany köpelýär.

Dizaýnymyz, bazaryň umumy seslenmesine esaslanýan täze we özüne çekiji. Müşderiniň täze pikirini goldamak üçin hünärmen dizaýn toparymyz hem bar.Düzeltmäge hoş geldiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd”, adaty aýna waza, aýna ýel çyrasy, şem saklaýjydan dürli dizaýnlarda häzirki zaman bezeg LED lampa çyrasyna çenli dürli önümleri öndürýär.

280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

BiziňkiRo Christmasdestwo bezegişem eýeleri her ýyl iň yzygiderli müşderilerimiziň arasynda gaty meşhurdyr.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, söwda merkezinde, supermarketde, dükanda we ş.m. giňden ulanylýar.

Iň oňat satuw Ro Christmasdestwo bezegi şem eýesi, Realfortune müşderiler üçin ýörite dizaýn (2)
Iň gowy satuw Täze ýyl bezegi şem eýesi, müşderiler üçin “Realfortune” ýörite dizaýny (1)
Iň oňat satuw Täze ýyl bezegi şem eýesi, müşderiler üçin “Realfortune” ýörite dizaýny (3)
Iň oňat satuw Täze ýyl bezegi şem eýesi, müşderiler üçin “Realfortune” ýörite dizaýny (4)
Iň oňat satuw Täze ýyl bezegi şem eýesi, müşderiler üçin “Realfortune” ýörite dizaýny (5)
Iň oňat satuw Ro Christmasdestwo bezegi şem eýesi, Realfortune müşderiler üçin ýörite dizaýn (6)

Haryt maglumatlary

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Reňk: Keýik sungat eserleri bilen gyzyl

MOQ: 1200PCS

Gaplamak we eltip bermek

Jemi agramy: 9.5kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Iň nusgawy we ajaýyp keýik nagşyny saýlaýarys. Täze ýyl elementleri bilen şem tutýanlar bilen oturylyşygy bezemek öýüňize ýyly we tebigy atmosfera goşar.
Ajaýyp aýna görnüşi we dizaýny, Ro Christmasdestwo bezegi bolup biler.Içinde çaý mumyny ýakanyňyzda gaty parlak görünýär.Ro Christmasdestwo oturylyşygyňyza ajaýyp öwüşgin çaýmak ajaýyp.Justeňilmedik hil, diňe gaty gowy tagamyňyz üçin!
Owadan dizaýn, öý bezegi bolup biler.Stoluňyzy penjiräniň üstünde, mantelde, şkafda ýa-da otagda, hammamda tekjede ajaýyp görünýän agşam şem eýesi bilen stilde düzüň ... Olar agşamlyk nahary, toý merkeziniň bezegi, stol bezegi ýaly ajaýyp restoranlary üçin.Jaýy ýyladýan sowgat hökmünde ajaýyp.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.“Realfortune” -ni yzygiderli üpjün ediji hökmünde saýlamak akylly karar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň