• sahypa-01
  • sahypa-02

“QRF” elde ýasalan Täze ýyl agajy çyrasy, agyz çyrasy çyrasy, ajaýyp Täze ýyl planşet bezegi

Gysga düşündiriş:

Bu eser siziň üçin ajaýyp goşundyRo Christmasdestwo bezegi, dynç alyş möwsüminde öýüňize dessine nepislik we ajaýyp gözellik getirýär.

BuLED lampajaýyň dürli ýerlerine ýerleşdirilip bilner. Bu hem size we dostlaryňyza stol çyrasy ýa-da owadan bezeg hökmünde gowy sowgat saýlamagydyr.

Batareýa bilen işleýän lampa gündelik ulanmak üçin aňsat.Çalyşýan batareýalary dünýäniň islendik ýerinde arzan satyn alyp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri ösdürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.Aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bilýäris. "Täze hytaý önümçilik markasyny hil we täzelik bilen gurmak" biziň wezipämizdir .Biz şu ýerde, elmydama sizi geň galdyrmak üçin garaşyň.

rge
indeks-01

Arza

El işleri her Ro Christmasdestwo agajynyň çyrasyny birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Programma sahnasy - ýaşaýyş jaýy, söwda merkezleri, supermarketler, söwda merkezleri we ş.m. ýaly öý bezeginde giňden ulanylýar.

Lomaý satuw bahasy ýokary dizaýn QRF El çyrasy bilen elde ýasalan Täze ýyl agajy (7)
Lomaý satuw bahasy ýokary dizaýn QRF LED çyralary bilen elde ýasalan Täze ýyl agajy (6)
Lomaý bahadan ýokary dizaýn, LED çyralary bilen elde ýasalan Täze ýyl agajy (9)
Lomaý bahadan ýokary dizaýn, LED çyralary bilen elde ýasalan Täze ýyl agajy (4)
Lomaý bahadan ýokary dizaýn QRF LED çyralary bilen elde ýasalan Täze ýyl agajy (5)

Haryt maglumatlary

SKU: QRF1420P1, QRF1928P1

Material: LED yşyklar, metal, aýna

Marka: Realfortune (QRF)

Ölçegi : W 13.7CM, D 13.7CM, H 21.5CM ýa-da W 18.8CM, D 18.8CM, H 28.5CM

Reňki: Açyk reňk, Ak, Greenaşyl, Gülgüne, Gök, Goňur, Gyrmyzy, çal

MOQ: 1000PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi: QRF1420P1, 43 * 43 * 23.5 sm (9 sany / karton)

QRF1928P1, 39.2 * 39.2 * 30.5 sm (4 sany / karton)

Jemi agramy: QRF1420P1, 12kgs / karton

QRF1928P1, 6kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça deňiz, ekspress, howa arkaly

Töleg möhleti:

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Öý bezegi üçin ulanylýan özboluşly aýna Täze ýyl agajy, öýüňizdäki islendik otaga öwüşgin goşýar.Gyş bezegi, Ro Christmasdestwo we täze ýyl ýa-da başga möwsüm üçin owadan.Içki yşyk bilen ýumşak öwüsýär.Her kimiň halajak ajaýyp sowgady!

Esasy eksport bazarlary

Amerika, Europeewropa bazary, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.Şonuň üçin “Realfortune” -ni yzygiderli üpjün ediji hökmünde saýlamak akylly karar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň