• sahypa-01
  • sahypa-02

“QRF” zawodynyň bahasy, ýokary çyralar bilen mozaika şem eýesi

Gysga düşündiriş:

Bu, “Mosaic” aýnadan ýasalan gaty owadan we üýtgeşik aýna şem eýesidir. Bu ýa-da bolşy ýaly ajaýyp stol eseri bolup biler, ýa-da lampoçka ýakylan ýyly we moda LED stol çyrasy bolup biler.

Bu Mozaika şem eýesi, owadan öýüňizde ýa-da ulanýan islendik dynç alyş ýeriňizde düşündirip bolmajak atmosfera döretmek üçin örän amatly we ýyly reňklerde ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.”, innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri ösdürmekde we 280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.

rge
indeks-01

Arza

El işi her mozaikany döredýärşem saklaýjybirneme üýtgeşik we her element özboluşly.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Mozaik şem saklaýjy, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň sany köpelýär.Dizaýnymyz, bazaryň umumy seslenmesine esaslanýan täze we özüne çekiji.

Zawodyň bahasy ýokary dizaýn, yşyk çyralary bilen mozaika şem eýesi (1)
Zawodyň bahasy ýokary dizaýn, yşyk çyralary bilen mozaika şem eýesi (2)
Zawodyň bahasy ýokary dizaýn, yşyk çyralary bilen mozaika şem eýesi (3)
Zawodyň bahasy ýokary dizaýn, LED çyralary bolan mozaika şem eýesi (4)
Zawodyň bahasy ýokary dizaýn, yşyk çyralary bilen mozaika şem eýesi (2)
Zawodyň bahasy ýokary dizaýn, yşyk çyralary bilen mozaika şem eýesi (1)

Haryt maglumatlary

SKU: QRF070708, QRF090910, QRF101013, QRF121218

Material: LED yşyklar, aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 10CM, D 10CM, H 10.5CM ýa-da W 11.8CM, D 11.8CM, H 12.7CM ýa-da W 12.8CM, D 12.8CM, H 15CM ýa-da W 14.7CM, D 14.7CM, H 20CM

Reňk: Açyk reňk, Greenaşyl, Gök, Gyrmyzy, Goňur

MOQ: 1000PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi: QRF070708, 42.2 * 31,9 * 23,8 sm (24 sany karton)

QRF090910, 37.3 * 25.2 * 28.2 sm (12 sany / karton)

QRF101013, 27.2 * 27.2 * 32,8 sm (8 sany / karton)

QRF121218, 46 * 31 * 22 sm (6 sany / karton)

Jemi agramy: 12.5kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Bu, Mozaikanyň usullaryny ulanyp, açyk reňklerde ýasalan gaty owadan we üýtgeşik aýna şem eýesi.Bu Mozaika şem eýesi, owadan öýüňizde ýa-da ulanýan islendik dynç alyşyňyzda düşündirip bolmajak atmosfera döretmek üçin örän amatly we ýyly reňklerde ýasalýar.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.Şonuň üçin “Realfortune” -ni yzygiderli üpjün ediji hökmünde saýlamak akylly karar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň