• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF bäsdeşlik bahasy bilen iň oňat satuw reňkli şem eýeleri

Gysga düşündiriş:

Buşem ýakýanlarýokary takyk aýna, berk gurluş bilen ýasalýar, döwük däl, tekiz, näzik iş.Agramlanan we giňeldilen esas, şem ýakylanda olaryň ýarylmagynyň we ýarylmagynyň öňüni alyp biler.Ajaýyp bezegler bilen möhüm pursatlaryňyza hyzmat eder.
Ajaýyp we ajaýyp atmosfera döredýän ajaýyp üýtgeşik şekilli dizaýn, hrustal aýdyň, birmeňzeş reňk.Biziň düýbümizşem saklaýjyşem ýakýanlar üçin berk goldaw berýän giňdir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar.Aýna şem saklaýjy bezeg tagam durmuşyny yzarlaýan müşderileriň sany köpelýär.

1-1
1-2
1-4
1-3
1-5
1-6

Haryt maglumatlary

SKU:

QRF-23SC0711P1
QRF-23SC0916P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi :

W 7CM, D 7CM, H 11CM
W 9CM, D 9CM, H 16CM

Reňk: Açyk, Goňur, Ak, çal, Greenaşyl, Gülgüne, Gök, Gyrmyzy, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-23SC0711P1: 47.2 * 31,8 * 24,8 sm (24 sany / karton)
QRF-23SC0916P1: 36,6 * 27,7 * 35.2 sm (24 sany karton)

Jemi agramy: 8kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Buşem ýakýanlarýokary takyk aýna, berk gurluş bilen ýasalýar, döwük däl, tekiz, näzik iş.Agramlanan we giňeldilen esas, şem ýakylanda olaryň ýarylmagynyň we ýarylmagynyň öňüni alyp biler.Ajaýyp bezegler bilen möhüm pursatlaryňyza hyzmat eder.
Ajaýyp we ajaýyp atmosfera döredýän ajaýyp üýtgeşik şekilli dizaýn, hrustal aýdyň, birmeňzeş reňk.Şem saklaýjymyzyň düýbi, şem ýakýanlara berk goldaw berýän giňdir. (Şemler goşulmaýar).
Bu şem tutýanlar ajaýyp stol merkezidir, öý bezegine nepislik goşýar.Şem eýeleriniň köpüsi Täze ýyl, Hallowin, Şükür güni, Pesah ýaly penjireler we festiwal stollary üçin amatly bolýar.Şeýle hem, gatnaşyga, doglan gün dabarasyna, dini dabaralara we ş.m. degişlidir.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň