• sahypa-01
  • sahypa-02

4 ölçegli QRF gyzgyn satylýan reňkli çaý çyrasy

Gysga düşündiriş:

Gözleýän aşem saklaýjybu seniň ýaly üýtgeşikmi?Reňkli bolmaňçaý çyrasy.Bu şem eýeleri reňkli aýnadan elde ýasalan we hersi özboluşly şekilli we reňkli.Bezegiňize şahsyýetiň täsirini ýetirmek üçin bir zat gözleýärsiňizmi ýa-da aýratyn bir waka üçin elde ýasalan sowgat gözleýärsiňizmi?çaý çyralarytäsir galdyrjakdygyna ynanýarsyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar.Aýna şem saklaýjybezeg tagam durmuşyny yzarlaýan müşderileriň sany köpelýär.

1
2
5
6
7
8

Haryt maglumatlary

SKU:

QRF-63SV0808P1
QRF-63SV1010P1
QRF-63SV1212P1
QRF-63SV1015P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi :

W 8CM, D 8CM, H 8CM
W 10CM, D 10CM, H 10CM
W 12CM, D 12CM, H 12CM
W 10CM, D 10CM, H 15CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-63SV0808P1, 34.2 * 25.9 * 18,8 sm (24 sany / karton)
QRF-63SV1010P1, 42.2 * 31,9 * 28,8 sm (24 sany / karton)
QRF-63SV1212P1, 50.2 * 37.9 * 26,8 sm (24 sany karton)
QRF-63SV1015P1, 42.2 * 31,9 * 32,8 sm (24 sany / karton)

Jemi agramy: 10kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Özüňiz ýaly üýtgeşik şem saklaýjyny gözleýärsiňizmi?Reňkli çaý çyrasyndan başga zat gözlemäň.Bu şem eýeleri reňkli aýnadan elde ýasalan we hersi özboluşly şekilli we reňkli.Bezegiňize şahsyýetiň täsirini ýetirmek üçin bir zat gözleýärsiňizmi ýa-da aýratyn bir waka üçin elde ýasalan sowgat gözleýärsiňizmi, bu çaý çyralary haýran galdyrar.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň