• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF dürli ölçegli we nagyşly reňkli aýna waza

Gysga düşündiriş:

Çeperçilikaýna wazaüç dürli nagyşda we üç dürli ululykda gelýär.

Şeýle hem ulanyp bilersiňizşem saklaýjyöýüňize amatly atmosfera goşmak.

Geliň, bu döredijilik bilen öýüňizi bezeliň we ýagtylandyralyňaýna waza.

Gülleri, kaktuslary ýa-da guradylan gülleri we ösümlikleri görkezmek üçin iň oňat ulanylyp bilner.

Olaryň ýalpyldawuk ýüzügi, açyk howlyňyzy we ýaşaýyş otagyňyzy has gysga, ýagty we çeper sahnadan doly eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar.Aýna wazabezeg tagam durmuşyny yzarlaýan müşderileriň sany köpelýär.

2-4
2-11
2-8
2-3
2-13
2-17

Haryt maglumatlary

SKU:

QRF-72AV0911P1

QRF-72AV1215P1

QRF-72AV1822P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi :

W 9CM, D9CM, H 11CM

W 12CM, D 12CM, H 15CM

W 18CM, D 18CM, H 22CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-72AV0911P1: 38 * 29 * 25CM (24PCS / CTN)
QRF-72AV1215P1: 50 * 38 * 5CM (24PCS / CTN)
QRF-72AV1822P1: 56 * 38 * 25CM (6PCS / CTN)

Jemi agramy: 7.5kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Çeper aýna waza üç dürli nagyşda we üç dürli ululykda bolýar.

Öýüňize amatly atmosfera goşmak üçin şem saklaýjy hökmünde hem ulanyp bilersiňiz.

Geliň, bu döredijilik aýna wazalar bilen öýüňizi bezeliň we ýagtylandyralyň.

Gülleri, kaktuslary ýa-da guradylan gülleri we ösümlikleri görkezmek üçin iň oňat ulanylyp bilner.

Olaryň ýalpyldawuk ýüzügi, açyk howlyňyzy we ýaşaýyş otagyňyzy has gysga, ýagty we çeper sahnadan doly eder.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň