• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw täsin oýma ýapraklary dizaýn batareýasy bilen işleýän LED çyrasy

Gysga düşündiriş:

Leafaprak nagyşlary soňky döwürde gaty meşhur.Dizaýnerlerimiz, altyn metal esaslary we owadan we ajaýyp görnüşleri döredip, aýna we ýaprak damarlaryny ýerleşdirýärlerstol çyralary.

Batareýa işleýän yşykulanmak we goldamak has aňsat, elektrik üpjünçiligi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Mundan başga-da, bu lampa taýmer funksiýasy bilen, ON 6 sagat / OFF 18 sagat, gündelik ulanmak üçin has amatly, wyklýuçateli ýygy-ýygydan açmak / öçürmek zerurlygy ýok.

Öçürilende içerki gaty gowy.Çyra has ýitileşende, lampanyň ýyly çyrasy öýüňizde ajaýyp gurşaw döreder.Şkaflar, stollar, ýaşaýyş otaglary, hammam, ýatylýan otaglar, balkonlar, kofe stollary we ş.m. üçin ajaýyp bezeg çyrasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ajaýyp önümlerimiziň ýokary hilli, agressiw derejesi we lomaý bahasy Hytaý 14oz matly gara aýna banka şem eýelerine zygyr gaplama gutulary, işewürlik kärhanasynyň hil düşünjesi üçin iň oňat kömek üçin sarp edijilerimiziň arasynda ajaýyp ýagdaýy gowy görýäris. , sözüň içinde has köp dostlary kanagatlandyrmak isleýäris we size iň peýdaly önümleri we goldawy bereris diýip umyt edýäris.
Ajaýyp önümlerimiziň ýokary hilli, agressiw derejesi we iň gowy kömegi üçin sarp edijilerimiziň arasynda ajaýyp fantastiki ýagdaýy gowy görýärisHytaý aýna şem bankasynyň we aýna bankanyň bahasy, Zawodda 100-den gowrak işimiz bar, satuwdan öň we soň müşderilerimize hyzmat etmek üçin 15 ýigit toparymyz bar.Gowy hil, kompaniýanyň beýleki bäsdeşlerinden tapawutlanmagy üçin esasy faktor.Görmek ynanmak, has giňişleýin maglumat isleýärsiňizmi?Diňe önümlerinde synag!

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” adaty aýna waza, aýna ýel çyrasy, şem saklaýjydan dürli dizaýnlarda häzirki zaman bezeg LED lampa çyrasyna çenli dürli önümleri öndürýär.

rge
indeks-01

Arza

Programma sahnasy - öý bezeginde giňden ulanylýar, livingaşaýyş jaýy, söwda merkezi, supermarket, dükan we ş.m. Her ýyl bazaryň pikirine görä köp täze stilleri ösdürýäris.

19 18 17 16 15 14

Haryt maglumatlary

SKU: QRF1218PK1, QRF1523PK1

Material: LED yşyklar, aýna

Marka: Realfortune (QRF)

Ölçegi : W 12CM, D 12CM, H 21CM ýa-da W 14.5CM, D 14.5CM, H 26CM

Reňk: Açyk, Goňur, Ak, çal, Greenaşyl, Gülgüne, Gök, Gyrmyzy ýa-da islän reňkiňiz

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF1218PK1, 50.2 * 37,9 * 23 sm (12 sany karton)
QRF1523PK1, 45.4 * 45.4 * 28 sm (9 sany / karton)
Jemi agram:
QRF1218PK1, 10kgs / karton
QRF1523PK1, 10kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Leafaprak nagyşlary soňky döwürde gaty meşhur.Dizaýnerlerimiz, altyn metal esaslary we owadan we ajaýyp stol çyralaryny döredip, ýüzüne aýna we ýaprak damarlaryny goýýarlar.
Simsiz batareýa çyrasyny ulanmak we goldamak gaty aňsat, elektrik üpjünçiligi barada alada etmegiň zerurlygy ýok!Bu wagt wagt funksiýasy bar.Gündelik ulanmak üçin örän amatly 6 sagat 18 sagatlap yzygiderli açylyp bilner.Çyralary ýygy-ýygydan öçürmek / öçürmek zerurlygy ýok.
Öçürilende içerki gaty gowy.Çyra has ýitileşende, lampalar öýüňizde ajaýyp gurşaw döredýän ajaýyp yşyk döredip biler.Öýde ulanmak üçin ajaýyp bezeg çyrasy.Gijeki şkaflarda, stollarda, otaglarda, hammamda, ýatylýan otaglarda, balkonlarda, kofe stollarynda rahat gijeler üçin ajaýyp.Şeýle hem rozetkasyz ýerlerde ulanylyp bilner.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.“Realfortune” -ni yzygiderli üpjün ediji hökmünde saýlamak akylly karar.

Ajaýyp önümlerimiziň ýokary hilli, agressiw derejesi we lomaý bahasy Hytaý 14oz matly gara aýna banka şem eýelerine zygyr gaplama gutulary, işewürlik kärhanasynyň hil düşünjesi üçin iň oňat kömek üçin sarp edijilerimiziň arasynda ajaýyp ýagdaýy gowy görýäris. , sözüň içinde has köp dostlary kanagatlandyrmak isleýäris we size iň peýdaly önümleri we goldawy bereris diýip umyt edýäris.
Lomaý baha Hytaý Hytaý aýna şem bankasy we aýna bankanyň bahasy, Zawodda 100-den gowrak işimiz bar, satuwdan öň we soň müşderilerimize hyzmat etmek üçin 15 ýigit toparymyz bar.Gowy hil, kompaniýanyň beýleki bäsdeşlerinden tapawutlanmagy üçin esasy faktor.Görmek ynanmak, has giňişleýin maglumat isleýärsiňizmi?Diňe önümlerinde synag!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň