• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF lomaý batareýa, Ro Christmasdestwo dizaýnlary bilen işleýän çyra planşet bezegi LED

Gysga düşündiriş:

3 çyranyň toplumy: çyralar Täze ýyl reňklerinde (gyzyl, altyn, ýaşyl) ýasalýar.

Her bankada “Täze ýyl gutly bolsun” sözleri we şlýapa, Ro Christmasdestwo topy we Ro Christmasdestwo agajynyň çyrasy ýaly beýleki Ro Christmasdestwo elementleri bar.

Gurlan LED yşyk çyralary.Açyk “Mason Jar” çyrasy siziň üçin ajaýyp Täze ýyl atmosferasyny döredýär.özleşdirilen.

Taymer funksiýasy: Öz-taýmer funksiýasy: Eger wyklýuçateli ON saýlasaňyz, taýmer funksiýasy awtomatiki açylar.6 sagatdan soň awtomatiki öçýär we 18 sagatdan soň açylýar.Toapmagy ýatdan çykaranyňyzdan gorkmaň.

Qualityokary hilli material: Ro Christmasdestwo bezeg çyrasy plastmassadan däl-de, aýnadan ýasaldy.Çydamly we gaýtadan ulanyp bolýar.Asmak üçin demir tutawaç bilen birleşdiriň.Çagalar hem aňsatlyk bilen göterip bilerler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge

Arza

LED çyramyz iň yzygiderli müşderilerimiziň arasynda gaty meşhurdyr.Öý bezeginde giňden ulanylýar. Livingaşaýyş otagy, söwda merkezi, supermarket, dükan we ş.m.

5 3 2

1 21 20

Haryt maglumatlary

SKU: QRF0814P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 8CM, D 8CM, H 14CM

Reňki: Greenaşyl, Gyzyl, Sary

MOQ: 1600PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ululygy: QRF0814P1: 34.2 * 34.2 * 30.8CM (32 sany / karton)

Jemi agramy: 9,6 kg / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

3 çyranyň toplumy: çyralar Täze ýyl reňklerinde (gyzyl, altyn, ýaşyl) ýasalýar.Her banka “Täze ýyl gutly bolsun” sözleri bilen çap edilýär we Täze ýyl şlýapa, Ro Christmasdestwo topy we Ro Christmasdestwo agajynyň çyrasy bilen çap edilýär.Gurlan LED yşyk çyralary.Açyk “Mason Jar” çyrasy siziň üçin ajaýyp Täze ýyl atmosferasyny döredýär.

Taymer funksiýasy: Öz-taýmer funksiýasy: Eger wyklýuçateli ON saýlasaňyz, taýmer funksiýasy awtomatiki açylar.6 sagatdan soň awtomatiki öçýär we 18 sagatdan soň açylýar.Toapmagy ýatdan çykaranyňyzdan gorkmaň.

Qualityokary hilli material: Ro Christmasdestwo bezeg çyrasy plastmassadan däl-de, aýnadan ýasaldy.Çydamly we gaýtadan ulanyp bolýar.Asmak üçin demir tutawaç bilen birleşdiriň.Çagalar hem aňsatlyk bilen göterip bilerler

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.“Realfortune” -ni yzygiderli üpjün ediji hökmünde saýlamak akylly karar.

Ajaýyp önümlerimiziň ýokary hilli, agressiw derejesi we lomaý bahasy Hytaý 14oz matly gara aýna banka şem eýelerine zygyr gaplama gutulary, işewürlik kärhanasynyň hil düşünjesi üçin iň oňat kömek üçin sarp edijilerimiziň arasynda ajaýyp ýagdaýy gowy görýäris. , sözüň içinde has köp dostlary kanagatlandyrmak isleýäris we size iň peýdaly önümleri we goldawy bereris diýip umyt edýäris.
Lomaý baha Hytaý Hytaý aýna şem bankasy we aýna bankanyň bahasy, Zawodda 100-den gowrak işimiz bar, satuwdan öň we soň müşderilerimize hyzmat etmek üçin 15 ýigit toparymyz bar.Gowy hil, kompaniýanyň beýleki bäsdeşlerinden tapawutlanmagy üçin esasy faktor.Görmek ynanmak, has giňişleýin maglumat isleýärsiňizmi?Diňe önümlerinde synag!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň