• sahypa-01
  • sahypa-02

Bäş ölçegde elýeterli QRF iň gowy satuw şem eýesi we LED çyrasy

Gysga düşündiriş:

Içine çaý çaýy ýa-da şem goýlup, bu aýna harasady şem eýesi ýalpyldawuk, ýagty öwüşgin berýär.

Aýnanyň içindäki altyn guty, ýakylanda ýagtylygyň şöhlesi bilen kesgitlenýär.Lightagty bolanda organiki şekil, nirede bolsaňyzam tebigata gaýdyp gelýär.

Bular dynç alyş stoluňyz, toý dabarasy ýa-da manteliňiz üçin ajaýyp merkez döredýär.

Şem çyrasy ýa-da lampa çyrasy bilen güýçlendirilen özboluşly tehnikamyz we aýna görnüşimiz bilen, açyk kepderi nagyşlary tebigatyň jadysyny öýüňize getirmäge kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd”, adaty aýna waza, aýna ýel çyrasy, şem saklaýjydan dürli dizaýnlarda häzirki zaman bezeg LED lampa çyrasyna çenli dürli önümleri öndürýär.

rge
indeks-01

Arza

Biziň romanymyzşem tutýanlarher ýyl iň yzygiderli müşderilerimiziň arasynda gaty meşhurdyr.Programma sahnasy - öý bezeginde giňden ulanylýar, livingaşaýyş jaýy, söwda merkezi, supermarket, dükan we ş.m. Her ýyl bazaryň pikirine görä köp täze stilleri ösdürýäris.

QRF Iň gowy satuw şem eýesi A11
QRF Iň gowy satuw şem eýesi A12
QRF Iň gowy satuw şem eýesi A13
QRF Iň gowy satuw şem eýesi A8
QRF Iň gowy satuw şem eýesi A9
QRF Iň gowy satuw şem eýesi A10

Haryt maglumatlary

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Reňki: Goňur, ak

MOQ: 1500PCS

Gaplamak we eltip bermek

Jemi agramy: 10kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti:

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Içine şem ýa-da sim çyralary ýerleşdirilen bu aýna harasady şem eýesi ýalpyldawuk, ýagty öwüşgin berýär.Ajaýyp gurşaw üçin manteliň üstünde ýa-da nahar stolunyň üstünde goýuň.Aýnanyň içindäki altyn guty, ýakylanda ýagtylygyň şöhlesi bilen kesgitlenýär.Bular dynç alyş stoluňyz, toý dabarasy ýa-da eşigiňizde ajaýyp merkez döredýär.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.“Realfortune” -ni yzygiderli üpjün ediji hökmünde saýlamak akylly karar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň