• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýn ýokarky şekilli reňkli aýna waza

Gysga düşündiriş:

Owadan aýna gap-gaçlar içerki önümleriňiz üçin baýlykdyr.Öýüňize reňkli aýna wazalary getireniňizde hökman içki aýratynlygy goşarsyňyz.

Bu reňkli wazalar wagtlaýyn, agyzdan çykýan we barlyşyksyz hil.Her reňkli aýna wazanyň öz aýratynlygy bar.Bu waza reňkini aýratyn aýratynlaşdyrýar.Görnüşi, tans edýän çaga ýaly owadan.
Agzyň urmagy çylşyrymly prosesdir.Zehin we sabyr gerek.Has möhümi bolsa, köp ýyllyk okuw!Reňkli aýnadaky kiçijik gyşarmalar (köpürjikler ýaly) kemçilik ýa-da kemçilik däl.Bu elde ýasalan aýna wazany baýlaşdyrýar we özboluşly edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri ösdürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.

rge
indeks-01

Arza

El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar Reňkli waza, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň arasynda meşhur.

QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýny 4
QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýny 6
QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýny 5
QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýny 2
QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýny 1
QRF gyzgyn satuw ýokary dizaýny 3

Haryt maglumatlary

SKU: QRF22SV1114P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 11.3CM, D 11.3CM, H 13.8CM

Reňk: Sary, Goňur, Gyzyl, Gök, Greenaşyl we ş.m.

MOQ: 1000PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi: QRF22SV1114P1: 47.4 * 35,8 * 30,4 sm (24 sany / karton)

Jemi agramy: takmynan 12 kg / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti:

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Owadan aýna gap-gaçlar içerki önümleriňiz üçin baýlykdyr.Öýüňize reňkli aýna wazalary getireniňizde hökman içki aýratynlygy goşarsyňyz.Bu reňkli wazalar wagtlaýyn, agyzdan çykýan we barlyşyksyz hil.Her reňkli aýna wazanyň öz aýratynlygy bar.Bu waza reňkini aýratyn aýratynlaşdyrýar.

Bu hili aýna gap-gaçlary ýeňmek kyn.Hil aýnasynyň agyz urmagy çylşyrymly prosesdir.Zehin we sabyr gerek.Has möhümi bolsa, köp ýyllyk okuw!Reňkli aýnadaky kiçijik gyşarmalar (köpürjikler ýaly) kemçilik ýa-da kemçilik däl.Bu elde öndürilen önümleri baýlaşdyrýarlar.

Esasy eksport bazarlary

Amerika, Europeewropa bazary, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň