• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF Gyzgyn satylýan ýokary dizaýn Düzgünsiz şekilli Reňkli aýna waza

Gysga düşündiriş:

Bu organiki aýna waza hakykatdanam müşderilerimizde meşhurdyr we ony bütin ýyl isleýşiňiz ýaly ulanyp bilersiňiz.Elbetde islendik reňk siziň islegiňiz boýunça mümkindir we bize diňe panton belgisi gerek.

Bu gülleri ýa-da dürli guradylan gülleri we ösümlikleri görkezmek üçin gowy saýlaw.Aýna waza öý desgalarynyň köp görnüşi bilen işleýär we nirede goýjak bolsaňyz, ajaýyp boljakdygyna ynanýarsyňyz.

Nahar saçagynda, penjirede, stolda, balkonda, aşhanada, studiýada, ýatylýan otagda halaýan gülleriňiz / ösümlikleriňiz bilen ajaýyp merkezi we ajaýyp sahna dörediň.

El bilen ýasalan tehnologiýa bu elementi beýleki adaty wazalar bilen özboluşly edýär we waza we ulanýan ýerleriňize ýokary baha berýär.Şeýle hem, ýakynlaryňyza sowgat sanawyňyzyň gowy warianty boljakdygyna ynanýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.

rge
indeks-01

Arza

El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar Aýna waza, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň arasynda köp.

Gyzgyn satuwdan ýokary dizaýn Düzgünsiz şekil Aýna waza (1)
Gyzgyn satuwdan ýokary dizaýn Düzgünsiz şekil Aýna waza (2)
Gyzgyn satuwyň ýokary dizaýny Düzgünsiz şekil Aýna waza (3)
Gyzgyn satuwdan ýokary dizaýn Düzgünsiz şekil Aýna waza (4)
Gyzgyn satuwyň ýokary dizaýny Düzgünsiz şekil Aýna waza (5)
Gyzgyn satuwdan ýokary dizaýn Düzgünsiz şekil Aýna waza (1)

Haryt maglumatlary

Material: Aýna

Marka: Realfortune

MOQ: 800PCS

Eltip bermek

Jemi agramy: 15 kg / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Geliň, bu döredijilikli tertipsiz aýna wazalar bilen öýüňizi bezeliň we ýagtylandyralyň.Gülleri ýa-da dürli guradylan gülleri we ösümlikleri görkezmek üçin amatly bolup biler.Öý desgalarynyň köp görnüşi bilen işleýärler we nirede goýjak bolsaňyz, ajaýyp boljakdygyna ynanýarlar.Nahar saçagynda, penjirede, stolda, balkonda, aşhanada, studiýada, ýatylýan otagda halaýan gülleriňiz / ösümlikleriňiz bilen ajaýyp merkezi we ajaýyp sahna dörediň.

Esasy eksport bazarlary

Amerika, Europeewropa bazary, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň