• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw El bilen ýasalan guş şekilli aýna kagyz agramy

Gysga düşündiriş:

Her bir önüm diňe elde ýasaldy, şonuň üçin her bir hünäri özboluşly eden suratdan görnüşi, agramy we reňk jikme-jikliklerinde azajyk tapawut bolar.

El bilen ýasalan arassa köpürjiklerden gaça durup bolmaz, bu kemçilik däl.

Ejem, aýaly, iň gowy dostlary, mugallymy, Ro Christmasdestwo, doglan güni, ýubileý güni, toý, eneler güni, söýgüliler güni, mugallymlar güni üçin ajaýyp sowgat bolar ýa-da durmuşyňyzdaky şol aýratyn birine ýatlatmak üçin garaşylmadyk sowgat hökmünde iberiň Oňa nähili alada edýärsiň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her stakany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar Aýna önümi, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň sanynda köp.

鸟 -1
鸟 -3
鸟 -2
鸟 -4
鸟 -5
鸟 -6

Haryt maglumatlary

SKU:

QRF-33SV120707P1

QRF-33SV170809P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi :

W 12CM, D7CM, H 7CM
W 17CM, D8CM, H 9CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-33SV120707P1: 48.8 * 26.2 * 22.9CM (24PCS / CTN)
QRF-33SV170809P1: 44.4 * 35.2 * 21.1CM (24PCS / CTN)

Jemi agramy: 7.5kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Her bir önüm diňe elde ýasaldy, şonuň üçin her bir hünäri özboluşly eden suratdan görnüşi, agramy we reňk jikme-jikliklerinde azajyk tapawut bolar.El bilen ýasalan arassa köpürjiklerden gaça durup bolmaz, bu kemçilik däl.
Her aýna heýkeljigi, hünär ussatlarymyz tarapyndan 1000-den gowrak ýokary temperaturada bişirmek, modellemek we reňklemek prosesini başdan geçirdi.bu diňe siziň üçin ýörite haýwan heýkeljigi.Asla beýle däl.
Ejem, aýaly, iň gowy dostlary, mugallymy, Ro Christmasdestwo, doglan güni, ýubileý güni, toý, eneler güni, söýgüliler güni, mugallymlar güni üçin ajaýyp sowgat bolar ýa-da durmuşyňyzdaky şol aýratyn birine ýatlatmak üçin garaşylmadyk sowgat hökmünde iberiň Oňa nähili alada edýärsiň!
Durmuşa meňzeş bu haýwan heýkeljigi, otagyňyza, ýatylýan otagyňyza we ofisiňize salsaňyz has gyzykly we janly bolar.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň