• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF Dürli ululykdaky ajaýyp dizaýn aýna waza

Gysga düşündiriş:

Howanyň aýlawly hereketinden ylham alýan, köplenç tüsse ýa-da duman arkaly görünýän täzewazaelde ýasalan amallar bilen heýkeltaraşlygy özüne çekýär.
Heýkeltaraşlyk dizaýny gülleri ýa-da şahalary görkezmek üçin amatly, ýöne özbaşdak heýkeltaraşlyk bilen deň derejede owadan görünýärwazaasimmetrik siluet, stakana taktil, diýen ýaly efir hilini getirmek üçin suwuk ýaly tolkunlarda birleşýär.
Saýlaw üçin dört sany ululygymyz bar we öýüňiz ýa-da dükanyňyz üçin dogry ululygy saýlap bilersiňiz.Şeýle hem aňsat barlamak üçin dürli gaty reňk, şol sanda gaty goňur, gaty çal, gaty gök we gaty ýaşyl we ş.m.
El bilen ýasalan amallar her bir eseri özboluşly edýär we bu aýratyn nagyşyň durmuşyňyza has köp gymmatlyk getirjekdigine ynanýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Aýna waza, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň arasynda meşhur.

企业 微 信 截图 _20211207131304 (2)
企业 微 信 截图 _20211207131304 拷贝 (1) (3)
企业 微 信 截图 _20211207131404 (2)
企业 微 信 截图 _20211207131421 (1)
企业 微 信 截图 _20211207131317 (2)
企业 微 信 截图 _20211207131327 (1)

Haryt maglumatlary

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Jemi agramy: 10kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Köplenç tüsse ýa-da duman arkaly görünýän howanyň aýlanýan hereketinden ylham alan täze waza, heýkeltaraşlyk ýüzlerini özüne çekýär.

Wazanyň asimmetrik silueti, aýna taktil, efir hilini getirmek üçin suwuk ýaly tolkunlarda birleşýär.

Heýkeltaraşlyk dizaýny gülleri ýa-da şahalary görkezmek üçin amatly, ýöne özbaşdak heýkeltaraşlyk bilen deň derejede owadan görünýär.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň