• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF Iň ýokary dizaýn elde ýasalan aýna çarçuwaly waza

Gysga düşündiriş:

Aýna çarçuwawazawazany surat çarçuwasyna meňzeýän özboluşly dizaýn.Surfaceumşak ýüz, oňat geçirijilik, owadan görnüş we önümlerimiziň sanawynda hakykatdanam meşhur we gyzgyn satuw önümimize öwrülýär.
El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.
Şeýle hem, halaýan gülleriňizi ýa-da bezegleriňizi goýup bilersiňiz, bu zatlar has owadan görüner we jaýyňyzyň bir bölegi bolar.Şeýle hem, reňk gutusynyň gaplanyşyny hödürläp bileris, sowgat sanawyňyza ýakynlaryňyza goşup bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Aýna çarçuwaly waza, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň köpüsinde meşhur.

önüm-01
önüm-02
önüm-03
önüm-04
önüm-05
önüm-06

Haryt maglumatlary

SKU: QRF150620

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 15CM, D 8.3CM, H 20CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi: 47.5 * 45 * 41,6 sm

Jemi agramy: 7.5kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Aýna çarçuwaly waza, wazany surat çarçuwasyna meňzeýän özboluşly dizaýn.Surfaceumşak ýüz, gowy geçirijilik, owadan görnüş.

El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň