• sahypa-01
  • sahypa-02

Zawod arzan gyzgyn 4.5oz nagyşly we reňkli sesli aýna şem eýesi / aýna şem bankasy / şem aýnasy

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Şeýle hem, zawodyň arzan 4.5oz nagyşly we reňkli sesli aýna şem eýesi / aýna şem bankasy / şem aýnasy Crackle Mercury Finish bilen bäsdeşlik edýän kärhananyň içinde ajaýyp artykmaçlygy saklamak üçin zatlary dolandyrmak we QC programmasyny ösdürmäge üns berýäris. , Firma we önümçilik kärhanamyza hoş geldiňiz.Goşmaça kömek gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmak üçin hakykatdanam hiç hili çykdajy duýmaly dälsiňiz.
Şeýle hem, bäsdeşlige ukyply kärhananyň içinde ajaýyp artykmaçlygy saklamak üçin zatlary dolandyrmak we QC programmasyny ösdürmäge üns berýäris.Hytaý aýna şem eýesi we şem eýeleriniň bahasy, Sptiýaçlyk şaýlary üçin iň oňat we özboluşly hil daşamak üçin iň möhüm faktor.Asyl we gowy hilli bölekler bilenem azajyk gazanç edip bileris.Hudaý bize hemişelik hoşniýetlilik bilen meşgullanar.

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” adaty aýna waza, aýna ýel çyrasy, şem saklaýjydan dürli dizaýnlarda häzirki zaman bezeg LED lampa çyrasyna çenli dürli önümleri öndürýär.

rge
indeks-01

Arza

Täze şem eýelerimiz her ýyl iň yzygiderli müşderilerimiziň arasynda gaty meşhurdyr.Öý bezegi, ýaşaýyş jaýy, söwda merkezi, supermarket, dükan we ş.m. ýaly giňden ulanylýan amaly sahna, her ýyl bazaryň pikirine görä köp sanly täze stili ösdürýäris.

Üç ululyk (1)
Üç ululyk (2)
Üç ululyk (3)
Üç ululyk (4)
Üç ululyk (5)
Üç ululyk (6)

Haryt maglumatlary

SKU: 1SD070708, 1SD090910, 1SD101013

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 7CM, D 7CM, H 8CM ýa-da W 9CM, D 9CM, H 10CM ýa-da W 10CM, D 10CM, H 12.5CM

Reňki: Çig reňkli gyzyl reňkli çeper eserler

MOQ: 1100PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi: 1SD070708 44,8 * 30.2 * 18,8CM (48 sany / karton)

1SD090910 38.2 * 38.2 * 22.8CM (32 sany / karton)

1SD101013 42.2 * 31.9 * 27.8CM (24 sany / karton)

Jemi agramy: 9,6 kg / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Owadan bezelen bu şem, derrew içiňize gözellik goşýar.Gyzyl akja ak ýaprakly owadan şemdan.

Her bölek gyzyl akja ýapraklaryny öz içine alýar.

Nearbyakyn diwara ýerleşdirilende, arassa aýna şemiň ýagtylygyny owadan ýaýradýar we owadan kölege berýär.Çyralary öçüriň we şemleri garaňkyda diwarda owadan görkezmäge rugsat beriň.

Bu ajaýyp şem, içiňize tebigy täsir edýär.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.“Realfortune” -ni yzygiderli üpjün edijiňiz hökmünde saýlamak paýhasly karar. Şeýle hem, zawodyň arzan gyzgyn 4.5oz nagyşly we reňkli sesli aýna şemleri üçin güýçli bäsdeşlik edýän kärhananyň içinde ajaýyp artykmaçlygy saklamak üçin zatlary dolandyrmak we QC programmasyny ösdürmäge üns berýäris. Saklaýjy / aýna şem bankasy / Crackle Mercury Finish bilen şem aýna, Firma we önümçilik kärhanamyza hoş geldiňiz.Goşmaça kömek gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmak üçin hakykatdanam hiç hili çykdajy duýmaly dälsiňiz.
Zawod arzanHytaý aýna şem eýesi we şem eýeleriniň bahasy, Sptiýaçlyk şaýlary üçin iň oňat we özboluşly hil daşamak üçin iň möhüm faktor.Asyl we gowy hilli bölekler bilenem azajyk gazanç edip bileris.Hudaý bize hemişelik hoşniýetlilik bilen meşgullanar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň