• sahypa-01
  • sahypa-02

Dürli nagyşly “QRF Halloween” ses şem eýeleri, “Halloween Stol merkezi” partiýasynyň öý bezegi üçin çaý çyrasy şem eýeleri, alty dizaýnda bar

Gysga düşündiriş:

Aýna çaý saklaýjy, Halloween üçin ajaýyp stol merkezidir.Özboluşly dizaýn, Hallowin baýramyna gaty laýyk gelýär.Galyň aýna, şem ýakylanda saklaýjylaryň döwülmezligini üpjün edýär, ýöriteleşdirilen hem kabul ederliklidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd”, adaty aýna waza, aýna ýel çyrasy, şem saklaýjydan dürli dizaýnlarda häzirki zaman bezeg LED lampa çyrasyna çenli dürli önümleri öndürýär.

rge

Arza

Biziňki Halloweenşem saklaýjys her ýyl iň yzygiderli müşderilerimiziň arasynda gaty meşhurdyr.Programma sahnasy - öý dekoda giňden ulanylýarrasionmyhman otagy,söwda merkezi, supermarket, dükan,we ş.m.Her ýyl bazar seslenmesine görä köp roman stilini ösdürýäris.

22
23
24
21
26
27

Haryt maglumatlary

SKU: QRF0708P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 7CM, D 7CM, H 8CM

Reňki: Greenaşyl, Gyrmyzy, Mämişi

MOQ: 1100PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi: QRF0708P1 47.2 * 31,8 * 18.8CM (48 sany / karton)

Jemi agramy: 9,8 kg / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti:

T / T 30%öňünden,bilen deňagramlylykBLgöçürmek.

Düşündiriş

El bilen ýasalan gorkunç çaý çyralarymyz ýa-da şemlerimiz gaty ýakymly.Iň halanýan haýwanlarymyzy we Halloween ICONS-larymyzy görkezmek bilen, bu 6 çaý çyrasy, Hallowin baýramynyň öňüsyrasynda sizi garaňkylykdan çykarmaga kömek eder!
Bu Halloween menorasy, dostlaryňyzy we maşgalaňyzy geň galdyrmak üçin ajaýyp Halloween sowgady bolup biler.
Bezeg hökmünde ulansaňyz ýa-da sowgat hökmünde berseňizem, bu ajaýyp şem dostlaryňyzy we maşgalaňyzy geň galdyrar.
Onuň diametri 2,76 dýuým we boýy 3,15 dýuým, şemleriň köpüsi üçin ajaýyp.
Bu önümiň çaý çyrasy bilen gelmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Esasy eksport bazarlary

Amerika, Europeewropa bazary, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.“Realfortune” -ni yzygiderli üpjün ediji hökmünde saýlamak akylly karar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň