• sahypa-01
  • sahypa-02

Gyzgyn satuw täsin ýapraklaryň dizaýny QRF zarýad berilýän LED çyrasy

Gysga düşündiriş:

BulampaDiňe zarýad berilýän batareýa bilen işlemän, USB liniýasy bilen hem ulanylyp bilner, USB liniýasy we batareýa goşulýar, çyrany ýakmak / öçürmek üçin uzyn düwmä basyp bilersiňiz.
Adaty batareýany zarýad beriş wagty takmynan 4-5 sagat, USB kabeli ulanyp, ýyly ýoga lagerinden ýa-da şem naharyndan lezzet alyň.
Taymer funksiýasy elýeterlidir, açanyňyzda yşyk 6 sagat işlär, soň öçer, 18 sagatdan soň ýene yşyk ýakylýar, el bilen öçürmegiň zerurlygy ýok, ulanmak has aňsat.Gijeki otaglary ýatylýan otagda ýa-da çagalar otagynda oturtmak üçin ajaýyp zat, dostuňyza ajaýyp sowgat bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri ösdürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.Aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bilýäris.

rge
34

Arza

Programma sahnasy -ýaşaýyş jaýy, söwda merkezleri, supermarketler, söwda merkezleri we ş.m. ýaly öý bezeginde giňden ulanylýar. Bazaryň pikirine görä her ýyl köp täze stili ösdürýäris..

31
32
33
36
35
37

Haryt maglumatlary

SKU: QRF1013NS1, QRF1218NS1

Material: LED yşyklar, aýna

Marka: Realfortune (QRF)

Ölçegi : W 10CM, D 10CM, H 15CM ýa-da W 12CM, D 12CM, H 20CM

Reňki: Açyk, goňur, ak, çal, ýaşyl, gülgüne, gök, gyrmyzy

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF1013NS1, 42.2 * 31,9 * 32,8 sm (24 sany / karton)

QRF1218NS1, 50.2 * 37.9 * 22.5 sm (12 sany / karton)

Jemi agram:

QRF1013NS1, 12kgs / karton

QRF1218NS1, 8kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň islegine görä deňiz, howa, ekspress arkaly

Töleg möhleti:

T / T 30%öňünden,bilen deňagramlylykBLgöçürmek.

Düşündiriş

Bu stol çyrasy, öý bezegine ýyly we bagtly atmosfera goşmak üçin ajaýyp häzirki zaman yşyklandyryş önümidir.

Gündelik düşek çyrasy ýa-da öý ofis çyrasy üçin ajaýyp saýlaw.Talyp bolsaňyz, kollejiňiziň umumy ýaşaýyş jaýynyň bezegine ylham beriji gurşaw goşmak üçin häzirki zaman çyrasy hökmünde ulanylyp bilner.Beýleki tarapdan bezeg çyralary, öýe sowgat ýa-da eje üçin sowgat üçin ajaýyp saýlaw bolup biler.

Çyra USB bilen zarýad alyp bolýar we USB kabeli bilen ýa-da bolmasa ulanyp bolýar.

Esasy eksport bazarlary

Amerika, Europeewropa bazary, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.Şonuň üçin “Realfortune” -ni yzygiderli üpjün ediji hökmünde saýlamak akylly karar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň