• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF iň köp satylan Ro Christmasdestwo dizaýn şem eýesi, batareýa işleýän LED çyra we çakyr çüýşesi, Ro Christmasdestwo we oturylyşyk üçin ajaýyp stol bezegi.

Gysga düşündiriş:

Klassiki Ro Christmasdestwo dizaýnyşem tutýanlar, LED çyrasy we çakyr çüýşesi, Ro Christmasdestwo bezegleri ýaly ajaýyp saýlawdyr.

Çaý çyrasyny ak ýa-da gara reňkli çaý çyrasynyň ortasyna goýuň ýa-da durmuşyňyzyň ýaşamagy we baýramçylyk dabaralaryňyz üçin iň soňky yşyklandyrylmagy üçin çyranyň wyklýuçatelini açyň.

Simsiz dizaýn, almagy we hereket etmegi aňsatlaşdyrýar.Islän ýeriňize goýup bilersiňiz.Pleönekeý we nusgawy dizaýn häzirki zaman öý bezegi üçin hem laýyk gelýär.

Bulary maşgalaňyz we dostlaryňyz gowy görer.Agşam we gijäniň içinde ýalpyldawuk ak LED çyrasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd”, adaty aýna waza, aýna ýel çyrasy, şem saklaýjydan dürli dizaýnlarda häzirki zaman bezeg LED lampa çyrasyna çenli dürli önümleri öndürýär.

rge

Arza

 

Biziňkiajaýyp şem tutýanlar, LED lampa we çüýşe iň yzygiderli müşderimiziň arasynda gaty meşhurdyrs.These zatlar edip bileröý bezeginde giňden ulanylýar, livingaşaýyş otagy ýaly,Ro Christmasdestwo oturylyşygy, supermarket, dükan we ş.m.We we her ýyl bazar seslenmesine görä köp roman stilini ösdüriňdürli müşderiler bilen duşuşmak üçin' zerurlyklary.

Çüýşe6
Çüýşe7
Çüýşe8
Çüýşe10
Çüýşe9
Çüýşe11

Haryt maglumatlary

SKU: QRF22AV0910, QRF22AV1013, QRF22AV1218, QRFLED-22AV0910, QRFLED-22AV1013, QRFLED-22AV1218, QRFLED-22AV0733, QRFLED-22AV0935

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 9CM, D 9CM, H 10CM ýa-da W 10CM, D10CM, H 12.5CM ýa-da W 12CM, D 12CM, H 18CM ýa-da W 7CM, D 7CM, H 33CM ýa-da W 9CM, D 9CM, H 35CM

Reňk: Gara, Ak

MOQ: 1500PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF22AV0910: 38.2 * 38.2 * 22.8CM (32 sany / karton)

QRF22AV1013: 42.2 * 31.9 * 27.8CM (24 sany karton)

QRF22AV1218: 50.2 * 37.9 * 20CM (12 sany / karton)

QRFLED-22AV0910: 38.2 * 38.2 * 27.8CM (32 sany / karton)

QRFLED-22AV1013: 42.2 * 31.9 * 32.8CM (24 sany / karton)

QRFLED-22AV1218: 50.2 * 37.9 * 22.5CM (12 sany / karton)

QRFLED-22AV0733: 46,6 * 31.4 * 31,7CM (24 sany / karton)

QRFLED-22AV0935: 39.8 * 39.8 * 38CM (16 sany / karton)

Jemi agramy: takmynan 10 kg / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti:

T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Ro Christmasdestwo şem eýelerimiz, LED lampa we çüýşe Täze ýyl bezegleriňize ajaýyp goşundy bolar.Bulary agşam we gijäniň dowamynda ýalpyldawuk myhmanlaryňyz gowy görer.

Çaý çyrasynyň eýesiniň ortasyna çaý çyrasyny goýuň ýa-da dynç alyş dabaralaryňyz üçin iň soňky yşyk almak üçin çyranyň wyklýuçatelini açyň.Her element içerde altyn reňkli ak ýa-da gara.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.“Realfortune” -ni yzygiderli üpjün ediji hökmünde saýlamak akylly karar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň