• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw täsin dizaýn Gyrmyzy batareýa bilen işleýän stol çyrasy

Gysga düşündiriş:

Bubatareýa çyrasy2 * AAA batareýalary bilen işleýär (içine almaýar), şonuň üçin burçlary ýa-da hammamlary rozetkalar, howpsuz, energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşaw üçin amatly usuldyr.
Opal gutarnykly çap etmekden has ýakymly.Bu çyralar diňe bir ökde işçiler tarapyndan däl-de, eýsem ýokary derejeli ikinji derejeli işlerde-de agzalýar.Şeýle hem, hersiniň özboluşly we ajaýypdygyny aňladýar.
Bukjada bir LED aýna lampa üpjün edilýär, 3W iş güýji ony bazardaky adaty ýokary woltly lampa bilen çalşyp bolmajakdygyny kesgitleýär.Ömrüň kadaly işlemegi bilen takmynan 10,000 sagat.
Bar bolan otagdan yşyk ýa-da rozetka bolmadyk kiçijik bir ýer döretmek isleýärsiňizmi?Batareýa bilen işleýän lampa ajaýyp saýlawdy we giňişligi ajaýyp yşyklandyrýar.Şeýle hem, tapylmagyna garaşanyňyzdan has bezeglidir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her çyrany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Bu lampa bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderiler bilen has meşhur.

粉色 灯
粉色 灯 -1
粉色 灯 -2
粉色 灯 -3
粉色 灯 -4
粉色 灯 -5

Haryt maglumatlary

SKU:

QRF-LED22SV1519P1
QRF-LED22SV1722P1
QRF-LED22SV1322P1
QRF-LED22SV1525P1

Material: LED yşyklar, aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi :

W 15CM, D 15CM, H 19CM
W 17CM, D 17CM, H 22CM
W 13CM, D 13CM, H 22CM
W 15CM, D 15CM, H 25CM

Reňk: Açyk, Goňur, Ak, çal, Greenaşyl, Gülgüne, Gök, Gyrmyzy, islendik reňk bar.

MOQ: 900PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-LED22SV1519P1, 47 * 47 * 21 sm (9 sany / karton)
QRF-LED22SV1722P1, 53 * 36 * 24 sm (6 sany / karton)
QRF-LED22SV1322P1, 54 * 40 * 24 sm (12 sany / karton)
QRF-LED22SV1525P1, 46 * 32 * 27 sm (6 sany / karton)

Jemi agramy: 12kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Bu batareýa çyrasy 2 * AAA batareýalary bilen işleýär (içine almaýar), şonuň üçin burçlary ýa-da hammamlary rozetkalar, howpsuz, energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşaw üçin amatly usuldyr.
Opal gutarnykly çap etmekden has ýakymly.Bu çyralar diňe bir ökde işçiler tarapyndan däl-de, eýsem ýokary derejeli ikinji derejeli işlerde-de agzalýar.Şeýle hem, hersiniň özboluşly we ajaýypdygyny aňladýar.
Bukjada bir LED aýna lampa üpjün edilýär, 3W iş güýji ony bazardaky adaty ýokary woltly lampa bilen çalşyp bolmajakdygyny kesgitleýär.Ömrüň kadaly işlemegi bilen takmynan 10,000 sagat.
Bar bolan otagdan yşyk ýa-da rozetka bolmadyk kiçijik bir ýer döretmek isleýärsiňizmi?Batareýa bilen işleýän lampa ajaýyp saýlawdy we giňişligi ajaýyp yşyklandyrýar.Şeýle hem, tapylmagyna garaşanyňyzdan has bezeglidir.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň