• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw, metal tutawaçly üýtgeşik dizaýn LED çyrasy

Gysga düşündiriş:

Çakyr çüýşesi şekilli kapiýa çyrasy - Döwrebaplampa batareýasy bilen işleýär, Edison stilindäki lampoçka we çakyr çüýşesi şekilli metal çarçuwasy bilen gara reňkli, häzirki zaman özüne çekiji ajaýyplygy döredýär - Gözelligiň we amaly durmuşyň ajaýyp nikasy bilen islendik giňişlige ajaýyp täsir galdyrýar - Stollar, barlar, eýwanlar, eýwanlar üçin gözüňi özüne çekiji , koridorlar;gije-gündiz ajaýyp ýapyk we açyk bezeg.Aýna gapagy aýrylyp bilner, bu lampa stoluň üstünde goýup ýa-da diwara we beýleki ýerlere asyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri ösdürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.Aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bilýäris.Dünýäniň hemme ýerine ýokary hilli önümleri eksport edýäris.Daşary ýurtly müşderileriň arasynda gowy abraý sebäpli “Realfortune” her ýyl söwda dolanyşygynda uly ösüş gazandy.

rge
indeks-01

Arza

Programma sahnasy - ýaşaýyş jaýy, supermarketler, söwda merkezleri we ş.m. ýaly öý bezeginde giňden ulanylýar. Bazaryň pikirlerine görä her ýyl köp sanly täze stili ösdürýäris.

手提 灯 磨砂
LED-1421-Mat (12)
LED-1421-Mat (7)
LED-1421-Mat (6)
LED-1421-Mat (5)
LED-1421-Mat (11)

Haryt maglumatlary

SKU: QRF-LED22SV1421P1

Material: LED yşyklar, metal, aýna

Marka: Realfortune (QRF)

Ölçegi : W 14CM, D 14CM, H 21CM

Reňk: Gara

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:
QRF-LED22SV1421P1, 51 * 51 * 29 sm (9 sany / karton)

Jemi agramy: 12kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

WINE BOTTLE SHAPED CAGE LAMP - Edison stilindäki lampoçka we çakyr çüýşesi şekilli metal çarçuwasy bilen işleýän häzirki zaman lampa batareýasy, häzirki zaman özüne çekijiligini döredýär - Gözelligiň we amalylygyň ajaýyp nikasy bilen islendik giňişlige ajaýyp täsir edýär - Göz - stollar, barlar, eýwanlar, eýwanlar, koridorlar üçin reklama;gije-gündiz ajaýyp ýapyk we açyk bezeg.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň