• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF Iň gowy satuw täsin dizaýn, ýapyk gara demir LED çyrasy

Gysga düşündiriş:

BATERI OPA IŞLE. LN GÜN - DECORKEY metalbatareýa çyralarytapawutly, rustiki metaldan ýasalan effekt bilen el bilen boýalýar.Bürünçden we gara metaldan çotga görnüşi bar.Pleönekeý dizaýn, nusgawy gözelligi goşar we hemişe üýtgeýän tendensiýalar bilen ýyl-ýyldan ulanmak üçin ajaýyp görnüş döreder.Warmyly lampa öýüňize köşeşdiriji öwüşgin we sazlaşykly atmosfera döreder.Diňe ýyly çyrany ýakyň we asuda günden lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Aýna çarçuwaly waza, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň köpüsinde meşhur.

2
1
铁线 -1
铁线 -2
5
6

Haryt maglumatlary

SKU:
QRF-LED-21ATX1823
QRF-LED-21ATX1519
QRF-LED-21ATX1316
QRF-LED-21ATX1425
QRF-LED-21ATX1222
QRF-LED-21ATX1018
Material: LED yşyklar, metal

Marka: Realfortune (QRF)

Ölçegi : W 18CM, D 18CM, H 23CM ýa-da W 15CM, D 15CM, H 19CM ýa-da W 13CM, D 13CM, H 16CM ýa-da W 14CM, D 14CM, H 25CM ýa-da W 12CM, D 12CM, H 22CM ýa-da W 10CM, D 10CM, H 18CM

Reňk: Gara

MOQ: 700PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:
QRF-LED-21ATX1823, 56 * 38 * 25 sm (6 sany / karton)
QRF-LED-21ATX1519, 47 * 32 * 41 sm (12 sany / karton)
QRF-LED-21ATX1316, 52 * 40 * 35 sm (24 sany / karton)
QRF-LED-21ATX1425, 44 * 44 * 27 sm (9 sany / karton)
QRF-LED-21ATX1222, 52 * 40 * 24 sm (12 sany / karton)
QRF-LED-21ATX1018, 45 * 33 * 40 sm (24 sany / karton)

Jemi agramy: 12kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

BATERI OPA IŞLERIBürünçden we gara metaldan çotga görnüşi bar.Pleönekeý dizaýn, nusgawy gözelligi goşar we hemişe üýtgeýän tendensiýalar bilen ýyl-ýyldan ulanmak üçin ajaýyp görnüş döreder.Warmyly lampa öýüňize köşeşdiriji öwüşgin we sazlaşykly atmosfera döreder.Diňe ýyly çyrany ýakyň we asuda günden lezzet alyň.
PREMIUM MATERIAL - Bu metal batareýa stol çyralary, çydamly, ýöne uzak wagtlap ulanmak üçin ýeňil, pos çydamly poroşok örtükli premium polatdan ýasalýar.Volfram simleri bilen “Edison” lampasy, ulanylanda howpsuzlygy üpjün etjek ýüklemezden ozal üns bilen barlanýar.
ECörite WAGT FUNKSIYASY - Bu LED lampanyň bezegi, çyrany el bilen açmak we öçürmek kynçylyklaryny halas edýän taýmer re modeimi bilen işleýän 3 AA batareýasydyr (goşulmaýar).6H ulanylandan soň batareýa çyrany awtomatiki öçürer we 18H soň güýçlendirer.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Bazaryň dürli talaplaryna we ugurlaryna laýyklykda täze önümleri dizaýn edýän we ösdürýän uly we hünärmen dizaýner toparymyz bar.Zawodymyz öndürmek, ýygnamak, hiline gözegçilik etmek, gaplamak we ibermezden ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, müşderiler ýygnamak üçin her dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň