• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw täsin guş we gül dizaýny LED çyrasy

Gysga düşündiriş:

Mermer dokma we agyr aýna.Jeňňeli agyr aýnada ýasamak, täze çap etmek ýa-da işlemek, adaty çap etmek ýa-da bezemek ýaly ýönekeý däl, gaty gymmatly we üýtgeşik, el degirmek bilen haýran galarsyňyz, sebäbi daşky gurluşy!
Burçlary ýa-da güýçsiz islendik ýere ýagtylandyrmagyň gaty göçme usuly.3xAA batareýalary bilen işleýän ýyly ak lampa lampasy (içine girmeýär).islendik ýerde, kitap tekjesinde, planşetde ýa-da ş.Simsizlampalarýagtylyk almak üçin elektrik üpjünçiligi bolmazdan ulanmak gaty aňsat!Bu aralykda, güýç çeşmesi bolmadyk burçda goýup bilersiňiz.
Taymer funksiýasyny gönüden-göni batareýanyň bazasynyň içinde goýýarys, wyklýuçateli açanyňyzda, taýmer awtomatiki usulda işjeňleşer, goşmaça sazlamalar etmegiň zerurlygy ýok.6 sagat we 18 sagat dynç.Lazalta gündelik ulanmak üçin hökman amatly!
Beautifulörite ajaýyp dizaýn stol çyrasy öýüňize ýa-da edaraňyza ajaýyp täsir galdyrar we gowy tejribe berer.Bedatylýan otag, myhman otagy, okuw otagy, kofe stoly, ofis we açyk we ş.m. üçin ajaýyp stol çyrasy merkezi bezeg we sowgat hökmünde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar Aýna çyrasy, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň arasynda köp.

花鸟 (1)
花鸟 (2)
花鸟 (3)
花鸟 (4)
花鸟 (5)
花鸟 (6)

Haryt maglumatlary

SKU: QRF-LED23SV1515P1

Material: LED yşyklar, aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 15CM, D 15CM, H 18CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi: QRF-LED23SV1515P1, 47 * 32 * 39 sm (12 sany / karton)

Jemi agramy: 12kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Mermer dokma we agyr aýna.Jeňňeli agyr aýnada ýasamak, täze çap etmek ýa-da işlemek, adaty çap etmek ýa-da bezemek ýaly ýönekeý däl, gaty gymmatly we üýtgeşik, el degirmek bilen haýran galarsyňyz, sebäbi daşky gurluşy!
Burçlary ýa-da güýçsiz islendik ýere ýagtylandyrmagyň gaty göçme usuly.3xAA batareýalary bilen işleýän ýyly ak lampa lampasy (içine girmeýär).islendik ýerde, kitap tekjesinde, planşetde ýa-da ş.Simsiz lampalary ýagtylyk almak üçin elektrik üpjünçiligi bolmazdan ulanmak aňsat!Bu aralykda, güýç çeşmesi bolmadyk burçda goýup bilersiňiz.
Taymer funksiýasyny gönüden-göni batareýanyň bazasynyň içinde goýýarys, wyklýuçateli açanyňyzda, taýmer awtomatiki usulda işjeňleşer, goşmaça sazlamalar etmegiň zerurlygy ýok.6 sagat we 18 sagat dynç.Lazalta gündelik ulanmak üçin hökman amatly!
Beautifulörite ajaýyp dizaýn stol çyrasy öýüňize ýa-da edaraňyza ajaýyp täsir galdyrar we gowy tejribe berer.Bedatylýan otag, myhman otagy, okuw otagy, kofe stoly, ofis we açyk we ş.m. üçin ajaýyp stol çyrasy merkezi bezeg we sowgat hökmünde ulanylyp bilner.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň