• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw täsin dizaýn batareýasy, goňur nokatlar aýnasy bilen işleýän LED çyra

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp dizaýn: Theörite berk dizaýn stiliwazaiçki bezegiňize çeper lezzet goşýar.

Ajaýyp sowgat: Eneler güni, Şükür güni, ýubileý güni, toý ýa-da öý hojalygy güni sowgat hökmünde ulanylyp bilner.

Bu söýgüliňize ýa-da dostuňyza söýgiňizi bildirmäge kömek edip biljek ajaýyp sowgat bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her çyrany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar LED çyrasy bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň arasynda köp.

1-5
1-6
1-4
1-3
1-2
1-1

Haryt maglumatlary

SKU:

QRF-LED-72AV1217P1
QRF-LED-72AV1421P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi :

W 12.5CM, D 12.5CM, H 16.7CM
W 14.5CM, D 14.5CM, H 21CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-LED-72AV1217P1,52.2 * 39.4 * 18,7 sm (12 sany / karton)
QRF-LED-72AV1421P1, 45.4 * 45.4 * 23 sm (9 sany / karton)

Jemi agramy: 9kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Çyrany dürli usullar bilen ulanyp bolýar it owadan jümle eseri üçin özbaşdak ulanyp bilersiňiz ýa-da ýyly atmosfera goşmak üçin ulanyp bilersiňiz.Planşet, maşgala otagynda tekje, naharhana ýa-da ýapyk eýwan üçin ajaýyp.
Diňe lampa hökmünde däl, eýsem öý bezegi hökmünde hem.
Ajaýyp dizaýn: Wazanyň ýörite dizaýn stili içerki bezegiňize çeper lezzet goşýar.
Eneler güni, Şükür güni, ýubileý güni, toý ýa-da öý gurmak güni sowgat hökmünde ulanylyp bilner
Ajaýyp sowgat: Bu söýgüliňize ýa-da dostuňyza söýgiňizi bildirmäge kömek edip biljek ajaýyp sowgat bolar.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň