• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satylýan reňkli suw aýlawly aýna waza öý bezegi

Gysga düşündiriş:

Suw aýlawywazaorganiki görnüşinde aýlanýan aýna aýlawlaryň ady bilen atlandyrylýar.Aýna waza agzy bilen ýasalýar.Özboluşly, elde ýasalan duýgy, aslynda “Suw Swirl” -iň özüne çekijiliginiň aýrylmaz bölegidir: önümçilik usuly sebäpli aýnalar we aýnanyň galyňlygy wazadan waza birneme üýtgäp biler.Şonuň üçin her bir waza bir görnüş bolup, aýnanyň galyňlygyna baglylykda birneme ýeňil ýa-da goýy reňkde bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar.Aýna wazabezeg tagam durmuşyny yzarlaýan müşderileriň sany köpelýär.

7
6
4
2
1
5

Haryt maglumatlary

SKU: QRF-21AV1612P1, QRF-21AV1395P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 16CM, D16CM, H 12CM, W 13CM, D 13CM, H 9.5CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-21AV1612P1: 50.5 * 34 * 26.8CM (12PCS / CTN)
QRF-21AV1395P1: 40.3 * 40.3 * 21.8CM (18PCS / CTN)

Jemi agramy: 10kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

“Water Swirl” waza, organiki görnüşinde aýlanýan aýna aýlawlarynyň ady bilen atlandyrylýar.Aýna waza agzy bilen ýasalýar.Özboluşly, elde ýasalan duýgy, aslynda “Suw Swirl” -iň özüne çekijiliginiň aýrylmaz bölegidir: önümçilik usuly sebäpli aýnalar we aýnanyň galyňlygy wazadan waza birneme üýtgäp biler.Şonuň üçin her bir waza bir görnüş bolup, aýnanyň galyňlygyna baglylykda birneme ýeňil ýa-da goýy reňkde bolup biler.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň