• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw Iki ölçegdäki gaty dizaýn gaty reňkli aýna waza

Gysga düşündiriş:

Agyzdanaýna wazaüstünde ýörite nokat dizaýny bilen dizaýnerlerimiz, täze gurluşlar we grafiki nagyşlar bilen aýdyp bolmajak şekil döretmek üçin köp pikir edýärler.aýna waza.
Üýtgeşik şekiller stoluňyza ýa-da gapdal tagtanyňyza şatlyk goşýar.Iki ululykda bar, reňkler ideýaňyza görä düzülip bilner.Şeýle hem, gaplamaga has köp pikir etmek isleseňiz, dürli gaplama usuly hödürlenip bilner.
Şeýle hem, agaç bazasy ýa-da mis halkasy ýaly aýna ýörite ätiýaçlyk şaýlary goşup, wazalara has köp baha berip biler, eger bar bolsa has köp pikir çykaryp bileris.

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar.Aýna wazabezeg tagam durmuşyny yzarlaýan müşderileriň sany köpelýär.

1
2
3
4
5
6

Haryt maglumatlary

SKU: QRF-31SV1624P1, QRF-31SV1235P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 16CM, D 16CM, H 24CM, W 12CM, D 12CM, H 35CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-31SV1624P1: 50 * 38 * 27CM (6PCS / CTN)
QRF-31SV1235P1: 50.2 * 37.9 * 37CM ​​(12PCS / CTN)

Jemi agramy: 10kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Bu köpürjik bilenwazaçal aýnadan ýasalan dizaýnerlerimiz, gurluşlar we grafiki nagyşlar bilen aýdyp bolmajak görnüşi döretmek üçin köp pikirlenýärler.

Stoluňyza ýa-da gapdal tagtanyňyza şatlyk goşmak üçin üýtgeşik şekiller.Iki ululykda bar, reňkleri özleşdirip bolýar.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň