• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satylýan pasha aýna sesleri, şem eýeleri we stol çyrasy

Gysga düşündiriş:

Şem eýeleri3 reňkdäki Pasha baýramy we güller bilen.

Golaýdaky diwara ýerleşdirilende reňkli aýna şemiň ýagtylygyny owadan ýaýradýar we owadan kölege berýär.Çyralary öçüriň we şemleri garaňkyda diwarda owadan görkezmäge rugsat beriň.
Nusgawy şem, içiňize dynç alyş täsirini goşýar.
Pasha baýramy bezegleri, bahar bezegi.Diňe Pasha baýramçylygy üçin däl-de, möwsümiň dowamynda ulanyp boljak ajaýyp petite bunny bezegi.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her birini edýärşem saklaýjybirneme üýtgeşik we her element özboluşly.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Aýna şem saklaýjy, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň sany köpelýär.

1
3
4
5
2
6

Haryt maglumatlary

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Reňk: Sary, Gök, Gülgüne, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 1200PCS

Gaplamak we eltip bermek

Jemi agramy: 10kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Pasha baýramy we güller bilen şem eýeleri.
Nearbyakyn diwara ýerleşdirilende, arassa aýna şemiň ýagtylygyny owadan ýaýradýar we owadan kölege berýär.Çyralary öçüriň we şemleri garaňkyda diwarda owadan görkezmäge rugsat beriň.
Bu ajaýyp şem, içki bezegiňize dynç alyş goşýar.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň