• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satylýan täsin pasha dizaýny şem eýesi we LED çyrasy

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp dizaýn - ÇaýŞem eýesiajaýyp we häzirki zaman ak we altynyň nusgawy utgaşmasydyr.Leavesapraklary şemde owadan altyny görkezýärdi.
Üýtgeşik ussatlyk - Çaý şemleri ýokary hilli galyň aýnadan ýasalýar.Her çaý saklaýjy işçiler tarapyndan elde ýasalýar, şonuň üçin hersi özboluşly.Atlas aýnasy aýratyn hem owadan we döwrebap bolup, içerde ýa-da açyk stollarda ýakymly şem ýakmagyny üpjün edýär
Üç ululyk bar: 7 x 8 sm, 9 x 10 sm we 10 x 12,5 sm.(Şemleriň ýokdugyna üns bermegiňizi haýyş edýäris).Amatly atmosfera döretmek we otagyňyzy mähirli duýmak üçin aýratyn ýa-da toparlarda görkeziň
Sowgat: Çaý çyralary, stoluňyzy üýşmekden goramak üçin peýdalydyr.Stoluňyzy penjiräniň, şkafyň ýa-da ýaşaýyş jaýynyň tekjesinde şem çyralary bilen bezäň.Bezemegi halaýan adam üçin ajaýyp sowgat.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her şem saklaýjyny birneme tapawutlandyrýar we her element özboluşly bolýar.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar.Aýna şem saklaýjybezeg tagam durmuşyny yzarlaýan müşderileriň sany köpelýär.

1500px02
1500px01
场景 图 02
场景 图 03
尺寸 图 - 美国
主 图 04 备选

Haryt maglumatlary

SKU:

QRF-23SC0708PE2

QRF-23SC0910PE2

QRF-23SC1013PE2

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 7CM, D 7CM, H 8CM, W 99CM, D9CM, H 10CM, W 10CM, D 10CM, H 12.5CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-23SC0708PE2, 45 * 30 * 19 sm (48 sany / karton)

QRF-23SC0910PE2, 38 * 38 * 23 sm (32 sany / karton)

QRF-23SC1013PE2, 42 * 32 * 28 sm (24 pc / karton)

Jemi agramy: 10kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Ajaýyp dizaýn - Çaý şeminiň eýesi ak we altynyň ajaýyp, ýöne döwrebap görnüşidir.Leavesapraklary şemde owadan altyny görkezýärdi.

Üýtgeşik ussatlyk - Çaý şemleri ýokary hilli galyň aýnadan ýasalýar.Her çaý saklaýjy işçiler tarapyndan elde ýasalýar, şonuň üçin hersi özboluşly.Atlas aýnasy aýratyn hem owadan we döwrebap bolup, içerde ýa-da açyk stollarda ýakymly şem ýakmagyny üpjün edýär

Üç ululyk bar: 7 x 8 sm, 9 x 10 sm we 10 x 12,5 sm.(Şemleriň ýa-da şemleriň goşulmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň).Amatly atmosfera döretmek we otagyňyzy mähirli duýmak üçin aýratyn ýa-da toparlarda görkeziň

Sowgat: Çaý şem eýeleri stoluňyzy üýşmekden goramak üçin peýdalydyr.Stoluňyzy penjiräniň, şkafyň ýa-da ýaşaýyş jaýynyň tekjesinde şem çyralary bilen bezäň.Bezemegi halaýan adam üçin ajaýyp sowgat.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik sergi otagymyz bar.

QRF-23SC0708PE2, 45 * 30 * 19sm (48kompýuterler / karton)

QRF-23SC0910PE2, 38 * 38 * 23sm (32kompýuterler / karton)

QRF-23SC1013PE2, 42 * 32 * 28sm (24kompýuterler / karton)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň