• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF gyzgyn satuw täsin dizaýn gurç şekilli reňkli aýna waza

Gysga düşündiriş:

Geliň, öýüňizi bu döredijilik görnüşli şekilli bezeliň we ýagtylandyralyňwaza.

Gülleri, kaktuslary ýa-da dürli guradylan gülleri we ösümlikleri görkezmek üçin amatly bolup biler.

Öý meýilnamalarynyň köpüsinde işleýärler we nirede goýjakdygyňyza garamazdan haýran galdyryjydygyna ynanýarlar.

Nahar saçagyňyzda, penjirede, stolda, balkonda, aşhanada, studiýada, ýatylýan otagyňyzda ajaýyp merkez we ajaýyp sahna döretmek üçin halaýan gülleriňizi / ösümlikleriňizi ulanyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her wazany birneme tapawutlandyrýar we her elementi özboluşly edýär.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar.Aýna waza bezeg tagam durmuşyny yzarlaýan müşderileriň sany köpelýär.

1
2
3
4
5
6

Haryt maglumatlary

SKU: QRF-31SV1828P1, QRF-31SV1836P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 18CM, D 18CM, H 28CM, W 18CM, D 18CM, H 36CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-31SV1828P1: 38.6 * 38,6 * 30CM (4PCS / CTN)
QRF-31SV1836P1: 38.6 * 38.6 * 38CM (4PCS / CTN)

Jemi agramy: 7.5kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Geliň, öýüňizi bu döredijilik görnüşli şekilli bezeliň we ýagtylandyralyňwaza.Gülleri, kaktuslary ýa-da dürli guradylan gülleri we ösümlikleri görkezmek üçin amatly bolup biler.Öý meýilnamalarynyň köpüsinde işleýärler we nirede goýjakdygyňyza garamazdan haýran galdyryjydygyna ynanýarlar.Nahar saçagyňyzda, penjirede, stolda, balkonda, aşhanada, studiýada, ýatylýan otagyňyzda ajaýyp merkez we ajaýyp sahna döretmek üçin halaýan gülleriňizi / ösümlikleriňizi ulanyň.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň