• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF iň oňat satuw reňkli bäsdeşi bahasy bilen 3 dizaýnly çaý çyrasy

Gysga düşündiriş:

Gözelşem saklaýjyWariant - Bu düşnükli nagyşses berijiýagtylygy ajaýyp şöhlelendirýär we giňişligiňize ajaýyp täsir edýär!

Galyň aýna göwrümi munuň çydamlydygyny we ýakyn ýyllarda dowam etjekdigini üpjün edýär.

Köpugurly eýesi - Ses berijilerimiz toýlarda, oturylyşyklarda, spalarda ýa-da umumy öýde ulanmak üçin dürli sazlamalarda ajaýyp işleýärler.

Bu owadan äýnek, zatlary ýönekeýleşdirip, bezegiňiziň üstünden düşmez.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar.Aýna şem saklaýjybezeg tagam durmuşyny yzarlaýan müşderileriň sany köpelýär.

9 (1)
7
8
1 (1)
小 蜡 杯
小 蜡 杯 -1

Haryt maglumatlary

SKU:

QRF-33SV0909P1
QRF-33SV0909P2
QRF-33SV0909P3

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi : W 8.5CM, D 8.5CM, H 8.5CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi: 36 * 36 * 29 sm (48 sany / karton)

Jemi agramy: 7.5kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Gözelşem saklaýjyWariant - Bu aýdyň ses berijiniň üstündäki çyzylan nagyş ýagtylygy owadan görkezýär we giňişligiňize ajaýyp täsir edýär!

Galyň aýna göwrümi munuň çydamlydygyny we ýakyn ýyllarda dowam etjekdigini üpjün edýär.

Köpugurly eýesi - Ses berijilerimiz toýlarda, oturylyşyklarda, spalarda ýa-da umumy öýde ulanmak üçin dürli sazlamalarda ajaýyp işleýärler.

Bu owadan äýnek, zatlary ýönekeýleşdirip, bezegiňiziň üstünden düşmez.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň