• sahypa-01
  • sahypa-02

2 dizaýn we bäsdeşlik bahasy bilen QRF iň oňat satuw reňkli ses şem eýeleri

Gysga düşündiriş:

Owadan çaýşem saklaýjyajaýyp reňk bilen we ýakylanda daşarky arassa aýna süzgüçden ajaýyp ýyly öwüşgin çaýýar.Bular reňkiň ajaýyp kölegesi we öý ýa-da bezeg stiliňizi indiki derejä çykarjak ýörite waka üçin ajaýyp.
Döwrebapşem saklaýjyýörite çyzylan nagyş bilen dizaýn edilen, çişirilen aýna şem bilen ajaýyp işleýär.Dik gerişler şemiň çyrasyny güýçlendirýär we ulaldýar, şeýle hem ýumşadýar, isleýän ýyly we ajaýyp gurşawyňyzy döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Aýna şem saklaýjy, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň sany köpelýär.

2-1
2-2
蜡 杯 ​​(2)
2-3
蜡 杯 ​​(1)
2-6

Haryt maglumatlary

SKU:

QRF-23SC0708P1
QRF-23SC0809P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi :

W 7CM, D 7CM, H 8CM
W 8CM, D 8CM, H 9CM

Reňk: Açyk, Goňur, Ak, çal, Greenaşyl, Gülgüne, Gök, Gyrmyzy, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-23SC0708P1: 35 * 24 * 22,8 sm (24 sany / karton)
QRF-23SC0809P1: 37 * 28 * 22,8 sm (24 pc / karton)

Jemi agramy: 7.5kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Owadançaý şeminiň eýesiajaýyp reňk bilen we ýakylanda daşarky arassa aýna süzgüçden ajaýyp ýyly öwüşgin çaýýar.Bular reňkiň ajaýyp kölegesi we öý ýa-da bezeg stiliňizi indiki derejä çykarjak ýörite waka üçin ajaýyp.
Specialörite tüýdükli nagyşly döwrebap şem eýesi, şem ýakasy bilen ajaýyp işleýär.Dik gerişler şemiň çyrasyny güýçlendirýär we ulaldýar, şeýle hem ýumşadýar, isleýän ýyly we ajaýyp gurşawyňyzy döredýär.
Sesli şem eýeleriniň köpüsi owadan, wagtlaýyn görünýär, bahar toýlary, öý bezegi, agşamlyk oturylyşyklary, baýramçylyklar (Hallowin, Şükür güni, Ro Christmasdestwo, Söýgüliler güni) we aýratyn wakalar, bu hem söýgülisi, maşgalasy üçin ideal sowgat bolup biler.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň