• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF Iň oňat satuw Guş bezegi bilen elde ýasalan aýna waza

Gysga düşündiriş:

Gowy galyňaýna wazaguş bezegi, reňkli aýna, tebigy şekilli.
Waza el bilen ýasalýar, her waza azajyk tapawut.Wazany özboluşly görkezýär.
Owadan öý esbaplary, içki bezeg.Öýüňizi bezemek üçin ajaýyp sungat eseri ýaly.
Ölçegi: beýikligi 27 sm, diametri 14 sm ýa-da beýikligi 32 sm, diametri 14 sm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri öndürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her birini edýärwaza birneme üýtgeşik we her element özboluşly.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Aýna waza, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň arasynda meşhur.

小鸟 花瓶 -3
小鸟 花瓶 -1
小鸟 花瓶 -2
3 (3)
5 (3)
6 (3)

Haryt maglumatlary

SKU: QRF-43SV1427P1, QRF-43SV1432P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi :

W 14CM, D14CM, H 27CM
W 14CM, D14CM, H 32CM

Reňk: çal, mämişi, ýaşyl, gyrmyzy, sary, gyzyl, gök, gara we ş.m.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-43SV1427P1: 31 * 29 * 29.3CM (6PCS / CTN)
QRF-43SV1432P1: 31 * 29 * 34.3CM (6PCS / CTN)

Jemi agramy: 7.5kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Gowy galyňaýna wazaguş bezegi, reňkli aýna, tebigy şekilli.
Waza el bilen ýasalýar, her waza azajyk tapawut.Wazany özboluşly görkezýär.
Owadan öý esbaplary, içki bezeg.Öýüňizi bezemek üçin ajaýyp sungat eseri ýaly.
Ölçegi: beýikligi 27 sm, diametri 14 sm ýa-da beýikligi 32 sm, diametri 14 sm.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň