• sahypa-01
  • sahypa-02

QRF Iň oňat satuw Aýna topy bilen reňkli aýna waza

Gysga düşündiriş:

Döredijilik dizaýny: Retro reňk we zolakly dizaýn.Thewaza stend dört aýna top, gaty owadan we kaşaň.

PREMIUM MATERIAL: Galyňlaşdyrylan aýnadan ýasalan, berk materialdan ýasalan waza owadan, arassalamak aňsat, kakmak kyn.

Emma, ​​aýna önümleri el bilen atylýar, adaty hadysa bolup, öňüni alyp bolmajak kiçijik köpürjikler bolýar.Düşünýäniň üçin sag bol.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Realfortune Home Design & Creation Co., Ltd.” innowasiýa tehnologiýasy bilen täze önümleri ösdürmekde we özboluşly keşplerimiz bilen täze zatlar döretmekde aýratyn güýçlidir.280-den gowrak hünärli we oňat hyzmatdaşlyk edýän zawodlaryň uly goldawy bilen aýna, agaç, keramika, metal, emeli gül, çyralar, şemler ýaly köp dürli zatlary birleşdirip, öý bezeg önümleriniň ýörite ýygyndysyny ýasap bileris.

rge
indeks-01

Arza

El işi her birini edýärwazabirneme üýtgeşik we her element özboluşly.Minimalist dizaýn stili durmuş sahnalarynyň köpüsine ulanylyp bilner.Programma sahnasy - öý bezegi otagynda, planşetde we ş.m. giňden ulanylýar. Aýna waza, bezeg tagam durmuşyny dowam etdirýän müşderileriň arasynda meşhur.

2-5
粘 圆球 -2
粘 圆球 -1
2-3
2-4
2-6

Haryt maglumatlary

SKU:

QRF-53SV1017P1
QRF-53SV1220P1
QRF-53SV1218P1

Material: Aýna

Marka: Realfortune

Ölçegi :

W 9.5CM, D9.5CM, H 20.5CM
W 11.5CM, D11.5CM, H 23.5CM
W 12CM, D12CM, H 22CM

Reňk: Arassa, Merkuri, Beýleki reňkler düzülip bilner.

MOQ: 800PCS

Gaplamak we eltip bermek

Kartonyň ölçegi:

QRF-53SV1017P1: 40.2 * 30.4 * 22.5CM (12PCS / CTN)
QRF-53SV1220P1: 36.4 * 36.4 * 25.5CM (9PCS / CTN)
QRF-53SV1218P1: 37.9 * 25,6 * 24CM (6PCS / CTN)

Jemi agramy: 7.5kgs / karton

Eltip beriş wagty: takmynan 60 iş güni

FOB porty: ingingdao

Iberiş usuly: müşderiniň haýyşy boýunça gyssagly, howa, deňiz arkaly

Töleg möhleti

 T / T 30% öňünden, BL nusgasy bilen balans.

Düşündiriş

Döredijilik dizaýny: Retro reňk we zolakly dizaýn.Waza stendi dört aýna top, gaty owadan we kaşaň.

PREMIUM MATERIAL: Galyňlaşdyrylan aýnadan ýasalan, berk materialdan ýasalan waza owadan, arassalamak aňsat, kakmak kyn.

Emma, ​​aýna önümleri el bilen atylýar, adaty hadysa bolup, öňüni alyp bolmajak kiçijik köpürjikler bolýar.Düşünýäniň üçin sag bol.

BEREIK SOWGAT SAYLASY: Iň oňat Ro Christmasdestwo sowgatlary, doglan gün sowgatlary, aýalyňyza, gyz dostlaryňyza, ýasamagy halaýan biri ýa-da durmuşyňyzdaky aýratyn adam üçin sowgat.

Esasy eksport bazarlary

Marketewropa bazary, Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Günorta Amerika we ş.m.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz

Täze önümleri dürli bazar talaplaryna we ugurlaryna görä dizaýn edýän doly we aýdyň dizaýn toparymyz bar.Öz zawodymyz öndürmekden, ýygnamakdan, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we ugratmazdan ozal barlamak ukybyna eýedir.Mundan başga-da, saýlamak üçin dürli nusgalarymyzy görkezýän 1000 inedördül metrlik öz otagymyz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň